Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston 23.2. kokoontumisesta

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui to 23.2. Sofia seurakuntakeskuksessa ja teki historiallisia päätöksiä puheenjohtajansa Petri Satomaan johdolla. 

Medium_Inti_n_kappeli_ulkoa_kes___03.jpg

Intiön kappelin rakentamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta.

Intiön kappelin peruskorjauksen hankesuunnittelu hyväksyttiin 

Intiön kappelin peruskorjauksen hankesuunnittelun hyväksyminen, toteutussuunnittelun käynnistäminen ja määräraha hyväksyttiin Oulun yhteisessä kirkkoneuvostossa to 23.2.2023. Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi luvan kappelin peruskorjauksen toteutussuunnittelun käynnistämiselle, mikäli yhteinen kirkkovaltuusto tekee investoinnin rakentamispäätöksen kokouksessaan 14.3.2023. 

Intiön kappeli sijaitsee kulttuurishistoriallisesti arvokkaassa rakennetussa ympäristössä Oulun hautausmaalla. Kappeli on lähes alkuperäisessä kunnossa, rakentamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta. Peruskorjauksessa uusitaan kappelin rakenteita, teknisiä laitteita ja järjestelmiä. Julkisivupinnoilla merkittävimmät korjaustarpeet ovat ison salin viiston yläpohjarakenteen ja siihen liittyvien kuorielementtien uusiminen sekä kaikkien ulko-ovien ja ikkunoiden sekä räystäsrakenteiden uusiminen. 

Sisätiloissa tehdään järjestelyjä omaisten ja siunaustilaisuuksien kävijöiden sekä vainajien säilytykseen ja krematoriotoimintaan liittyvän liikenteen selkiyttämiseksi. Kappelin alkuperäinen ilme säilytetään. Kappelia myös laajennetaan krematorion osalta, jolloin rakennetaan tilat kahdelle krematorion uunille suodatinlaitteistoineen. Nyt krematoriossa on yksi uuni. 
Hankkeen kustannusarvio suunnitteluineen ja toteutuksineen on päätöksentekohetkellä noin 10,8 milj. euroa.

On hienoa, että suosittu Intiön kappeli saa peruskorjauksen, jota se kipeästi tarvitsee. Alustavien suunnitelmien mukaan työt käynnistyvät joulukuussa ja kappeli on valmis käyttöön otettavaksi syyskuussa 2025, kiinteistöjohtaja Pekka Syrjäpalo sanoo.  

Lisätietoja rakennuttajainsinöörin sijainen Seppo Saranki, p. 040 068 1836 tai kiinteistöjohtaja Pekka Syrjäpalo p. 044 343 4994 


Oulun seurakunnat myönsivät yhteensä 15 000 euroa Syyriaan

Oulun seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto on myöntänyt yhteensä 15 000 euroa avustusta akuuttien kriisien keskellä olevien auttamiseksi Syyriassa. Summasta 7 500 euroa ohjataan Kirkon Ulkomaanavun kautta ja 7 500 euroa Suomen Lähetysseuran kautta maanjäristyksestä kärsineiden ihmisten auttamiseen. 

Oulun Veteraanien yhteistyötoimikunnalle myönnettiin 3 000 euroa veteraanien keskuudessa tehtävään hengelliseen työhön. 

Virka-asiat 

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että erityispalvelujen johtajan virka muutetaan kokoaikaiseksi viraksi ja julistetaan haettavaksi. Erityispalvelut koostuvat diakonian, kasvatuksen ja sielunhoidon erityispalveluista ja perheneuvonnasta. Erityispalvelujen johtajan virkaan kuuluu vastuuta seurakuntayhtymän ja seurakuntien hankkeiden valmistelusta, koordinoinnista ja johtamisesta. Virka avautuu Jouko Lankisen jäädessä eläkkeelle. 

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Oulun aluekeskusrekisterin johtajan virka julistetaan haettavaksi Veijo Koivulan jäädessä eläkkeelle. Aluekeskusrekisterissä hoidetaan kaikkien Oulun ev. lut. seurakuntien sekä 35 muun seurakunnan jäsenrekisteriasiat (kirkonkirjojenpito). Aluekeskusrekisterissä hoidetaan muun muassa virkatodistus-, sukuselvitys- ja sukututkimustilaukset, avioliiton esteiden tutkinnat sekä kirkollisten toimitusten rekisteröinnit. Lisätietoja Aluekeskusrekisterin sivulla. Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Muita kokouspäätöksiä: 
§ 26–27 Vastaus valtuustoaloitteeseen 2.12.2022 Oulunsalon seurakunnan toimitaloprojektin
etenemisestä: Kiinteistöpalvelut kiinnittää erityistä huomiota uuden kiinteistöjohtaja Pekka Syrjäpalon johdolla Oulunsalon toimitalon laajennuksen etenemiseen. Merkittiin tiedoksi myös valtuustoaloite liittyen kaikkien ehdokkaiden huomioimiseen vaalien jälkeen. 

§ 28 Viestinnän asiantuntijaryhmään valittiin toimittaja Minna Akimo, toimittaja Lyly Rajala, digitaalisten itsepalvelukanavien johtaja Taru Pulkkinen, eläkeläinen Hannu Tarvas, markkinointi- ja viestintäpäällikkö Saara Rimpiläinen ja toimittaja Kati Jurkko. Asiantuntijaryhmän pj. on Oulun seurakuntayhtymän viestintäjohtaja Harriet Urponen. 

§ 31 Seurakuntien seurakuntasihteeripoolin kehittäminen vuonna 2023; yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi seurakuntasihteerien työpanosten jakautumiseen liittyvän asian. Muutoksia tehdään voimassa olevien raamien puitteissa ilman määrärahojen lisäämistä. 

§ 34 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kiinteistöjohtajan palkkauksen määrittämisestä, § 35 muutti Karjasillan seurakunnan lastenohjaajan työsuhteen perhetoiminnan ohjaajan viraksi ja §37 jatkoi palvelusihteeri Anu Nylanderin työsuhdetta 31.12. saakka.

§ 36 Merkittiin tiedoksi uusien HR-järjestelmien käyttöönottoon liittyvä asia (Solaforce, M2)

§ 38 Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi nuorisotyönohjaaja Sanna Parkkiselle luvan ulkomaan virkamatkaan hänen osallistuessa World Scout Jamboreelle SaemanGeumiin, Etelä-Koreaan Suomen Partiolaisten Jamboree -joukkuessa elokuussa 2023. 

§ 39 ja 40, yhteinen kirkkoneuvosto myönsi sivutoimilupia kahdelle viranhaltijalle.

 

Päätökset saavat lainvoiman pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen. 

24.2.2023 08.46