Uutislistaukseen

Kolme neljästä ehdokkaasta on uusi syksyn seurakuntavaaleissa

Oulun seurakuntavaaleissa seurakuntaneuvostoihin asettui ehdolle 225 oululaista, yhteiseen kirkkovaltuustoon ehdokkaita on 202. Ehdokkaiden määrä laski edellisistä vuonna 2018 käydyistä vaaleista, jolloin seurakuntaneuvostoon oli ehdolla 308 henkilöä ja yhteiseen kirkkovaltuustoon 291 henkilöä.  

Seurakuntavaalien mainoskuva, jossa punaoranssin taustan päällä valkoisella teksti uskottu toivottu rakaste...

Ehdokkaiden joukossa on runsaasti uusia luottamustoimesta kiinnostuneita henkilöitä. Kaikista ehdolle asettuneista 74,7 prosenttia ei ole tällä hetkellä luottamushenkilönä minkään seurakunnan seurakuntaneuvostossa tai yhteisessä kirkkovaltuustossa. Eniten uusia ehdokkaita seurakuntaneuvostoon on Oulujoen seurakunnassa (83,9 % uusia) ja Haukiputaan seurakunnassa (81,5 % uusia).  

Viisi valitsijayhdistystä asetti ehdokkaita  

Seurakuntavaaleihin oli mahdollista asettua ehdolle valitsijayhdistysten kokoamien ehdokaslistojen kautta. Ehdokkaita asetti viisi valitsijayhdistystä: Esli – Elävä Seurakunta Lähellä Ihmistä, Katse, Kristillisten perusarvojen puolesta, TS – Toimivat Seurakuntalaiset ja Verso.  

Eniten ehdokkaita on Eslin valitsijaryhmässä, josta seurakuntaneuvostoihin pyrkii 62 ehdokasta. Muiden valitsijayhdistysten listoilla ehdokasmäärät seurakuntaneuvostoihin ovat Kristillisten perusarvojen puolesta 55, TS – Toimivat Seurakuntalaiset 52, Katse 39 ja Verso 17 ehdokasta. Myös yhteiseen kirkkovaltuustoon pyrkii ehdokkaita eniten Eslin listalta (60 ehdokasta). Toiseksi eniten ehdokkaita on TS – Toimivat seurakuntalaiset -ehdokaslistalla, 48 ehdokasta. Kristillisten perusarvojen puolesta -listalta yhteiseen kirkkovaltuustoon pyrki 44, Katseen listalta 37 ja Verson listalta 14 ehdokasta.  

Uusia ehdokkaita seurakuntaneuvostoihin on eniten Eslillä (45 ehdokasta). Muiden valitsijayhdistysten uusien ehdokkaiden määrät seurakuntaneuvostoihin ovat TS – Toimivat seurakuntalaiset 43, Kristillisten perusarvojen puolesta 39, Katse 26 ja Verso 13 ehdokasta. Yhteiseen kirkkovaltuustoon pyrkii Esliltä 41 uutta ehdokasta, TS – Toimivat Seurakuntalaiset -listalta 39, Kristillisten perusarvojen puolesta -listalta 28 ja Verson listalta 12 uutta ehdokasta.  

Ehdokas on keskimäärin 56-vuotias 

Seurakuntavaaliehdokkaiden keski-ikä Oulun seurakuntayhtymän alueella on 56 vuotta, mutta nuoriakin ehdokkaita on lähtenyt mukaan. Seurakuntaneuvoihin pyrkivistä alle 30-vuotiaita on 13 ehdokasta (Haukipudas 0, Karjasilta 1, Kiiminki 1, Oulujoki 1, Oulunsalo 1, Tuira 4, tuomiokirkkoseurakunta 5) ja yhteiseen kirkkovaltuustoon pyrkivistä 13 on alle 30-vuotiasta (Haukipudas 0, Karjasilta 1, Kiiminki 1, Oulujoki 1, Oulunsalo 1, Tuira 4, tuomiokirkkoseurakunta 5).  

Seurakuntavaaleissa käydään kerralla kahdet vaalit 

Oulun seitsemän seurakuntaa (Haukiputaan, Karjasillan, Kiimingin, Oulujoen, Oulunsalon, Oulun tuomiokirkkoseurakunta ja Tuiran seurakunta) muodostavat yhdessä Oulun seurakuntayhtymän. Marraskuussa järjestettävissä seurakuntavaaleissa käydäänkin kerralla kahdet vaalit. Vaaleissa valitaan luottamushenkilöt seuraavaksi neljäksi vuodeksi sekä jokaisen seurakunnan omaan seurakuntaneuvostoon että seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon.  

Seurakuntavaalien ennakkoäänestysaika on 8.–12.11.2022 ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 20.11.2022. 
 

Huom! Tiedot perustuvat 15.9.2022 jätettyihin vahvistamattomiin vaaliasiakirjoihin, jotka vahvistetaan 4.11. klo 16 mennessä.  

 

27.9.2022 13.22