Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäätöksiä 22.9.

Oulun ev. lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 22.9.2022 klo 16.15 alkaen.

Kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko.  

 

Kokouksessa käsiteltyjä asioita (päätökset ovat virallisia vasta, kun pöytäkirja on tarkastettu):  

 

Hautauspalvelumaksut 1.1.2023 alkaen          

Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti hautauspalvelumaksut 1.1.2023 alkaen.  

 

Oulun seurakuntayhtymän henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen ja koulutusmääräraha vuodelle 2023        

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti varata koulutusmäärärahaksi vuodelle 2023 1,2 % vakituisten työntekijöiden palkkamäärärahasta, josta 0,8 % varataan ulkoiseen koulutukseen ja 0,4 % sisäiseen koulutukseen.  

 

Työsuhdepyöräedun tarjoaminen Oulun seurakuntayhtymän työntekijöille  

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tarjota Oulun seurakuntayhtymässä työntekijöille mahdollisuuden polkupyöräetuun huomioiden kilpailutuksen aikataulun. Etu astuu voimaan viimeistään 1.1.2023. Yhteinen kirkkoneuvosto järjestää julkisen hankintakilpailun, jossa toimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin palveluntarjoaja ja yhteinen kirkkoneuvosto antaa henkilöstöpäällikölle ja lakimiehelle valtuudet sopia kilpailutuksen kriteereistä. Yhteinen kirkkoneuvosto valtuutti yhtymäjohtajan allekirjoittamaan leasingpalvelusopimuksen palvelutarjoajan kanssa. 

               

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän vapaa-ajanyhdistys Kirvan toimintakertomus ja tilinpäätös 2021–2022 sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma 2022–2023  

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi Kirva ry:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2021–2022 sekä talousarvion ja toimintasuunnitelman 2022–2023.   

 

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 13.9.2022 päätösten täytäntöönpano 

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 13.9.2022 päätökset ja hyväksyi niiden täytäntöönpano.  

Ilmoitusasioita  

  
Vaalikaranteeni alkaa 8.10. eli 1 kk ennen seurakuntavaalien ennakkoäänestyksen alkamista. Vaalikaranteenin aikana seurakuntayhtymässä pidättäydytään antamasta ehdokkaille julkisuutta. Oulun seurakuntayhtymän tapahtumissa ja viestintäkanavissa pyritään huolehtimaan siitä, ettei kukaan ehdokas saisi erityistä etua muihin ehdokkaisiin nähden.  

23.9.2022 10.01