Uutislistaukseen

Korona-avustushakemuksia tuli lähes 400

Korona-avustusta haki määräaikaan mennessä lähes 400 oululaista kotitaloutta.

Verso

Kuva Shutterstock

Oulun seurakuntien diakoniatyö sai alkuvuodesta käytettäväksi 164 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön Suomen ev.-lut. kirkolle myöntämää valtionavustusta. Avustus oli suunnattu diakoniatyön tukemiseen korona-aikana.

Korona-avustusta haki määräaikaan mennessä lähes 400 oululaista kotitaloutta. Avustusta hakivat niin perheet kuin yksinelävät. Myönnetyt avustussummat vaihtelivat 500 eurosta 3000 euroon.

Avuntarpeen taustalla oli usein pandemiasta johtuva lomautus tai irtisanominen.

”Jos perheen molemmat vanhemmat ovat lomautettuja, maksamattomia laskuja alkaa kertyä. Vuokra- ja sähkölaskujen maksaminen on ollut yksi auttamiskeinostamme”, kertoo Oulun seurakuntien diakoniatyöntekijä Marja Posio.

Posion mukaan hakemuksista kävi ilmi, että myös moni eläkeläinen tarvitsee lisätuloja. ”Jos korona on vienyt mahdollisuuden lisäansioihin, taloustilanne heikkenee nopeasti.”

Hakemuksia tuli enemmän kuin ennakkoon arvioitiin eikä kaikille hakijoille riittänyt avustusta. Nämä hakemustiedot siirtyvät hakijan omaan seurakuntaan, josta paikallinen diakoniatyöntekijä on yhteydessä hakijaan.
 

21.4.2021 08.17