Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 1.10.2020

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 1.10. klo 16.15 alkaen.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi p. 040 510 2836. 

Käsitellyt asiat

§139 Kokouksen osallistujat

§140 Kokoustiedot

§141 (1 liite) Caritas-säätiön tulevaisuus

Yhteinen kirkkoneuvosto osallistui Caritas-Säätiön edustajien kanssa säätiön tulevaisuutta käsittelevään keskusteluun.

§142 Ilmoitusasiat sekä muut mahdolliset asiat

§143 Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen

2.10.2020 08.06