Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 26.9.

Oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 26.9.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko.

Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. 

Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi p. 040 510 2836.

 

Päätökset

§ 154 Ei julkinen hankinta-asia: Merenranta leirikeskus, uudisrakennus, rakennusurakoitsijan valinta

-          päätös julkinen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

§ 155 Ei julkinen hankinta-asia: Oulujoen hautausmaan ja Ylikiimingin hautausmaiden koneurakoitsijan valinta

-          päätös julkinen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

§ 156 Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän ja Suomen Merimieskirkko ry:n yhteistyösopimus

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että sopimusta Suomen Merimieskirkko ry:n kanssa jatketaan vuosille 2020 - 2021.

Yhtymäjohtajan Suomen Merimieskirkko ry:n uusien neuvottelujen jälkeen avustussumma vuonna 2020 on 22.000 euroa ja 22.000 euroa vuonna 2021. Edellytyksenä avustukselle on, että Suomen Merimieskirkko ry jatkaa toimintaansa Oulussa.

§ 157 Osallistuminen Kirkon mediasäätiön toiminnan kustannuksiin ja seurakuntayhtymän edustajan nimeäminen mediasäätiöön hallintoneuvostoon vuosiksi 2020 – 2022

1.  Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi Kirkon mediasäätiön toimintakertomuksen  2018

2.  Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että

1. Oulun seurakuntayhtymä osallistuu Kirkon mediasäätiön toiminnan tukemiseen taloudellisesti toimikaudella 2020 – 2022 enintään 0,10 euroa/ Oulun seurakuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä. Seurakuntayhtymän seurakuntien tämän hetkinen jäsenmäärä on 147 700 (4.9.2019), mikä tarkoittaa sitä, että seurakuntayhtymän rahoitusosuus on enintään 14 770 euroa/vuosi. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tuen määrän vuosittain. Mahdollinen tuki rahoitetaan erillisellä määrärahalla, joka varataan viestintäpalveluiden talousarvioon

2. seurakuntayhtymän edustajaksi vuosille 2020-2022 Kirkon mediasäätiön hallintoneuvostoon nimettiin viestintäjohtaja Sakari Korpi ja hänen varahenkilökseen kirkkovaltuutettu Hannu Tarvas.

§ 158 Valtuustoaloite Lasten Raamattujen jakamisesta sekä Lasten Keskus – Kirjapaja Oy:n tarjous

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hankkia vuodelle 2020 seurakuntayhtymän varoista Oulun seurakunnille Lasten Raamattuja (kustantaja Lasten Keskus - Kirjapaja) jaettavaksi lapsille 4-vuotissynttäreissä tai niitä vastaavissa kohtaamistilanteissa.

Seurakunnat päättävät itse Raamattujen jakamisesta.

§ 159 Emännän pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikkana kiinteistöpalvelut

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän emännän pysyväisluonteiseen työsuhteeseen Tiina Kyröläinen, sijoituspaikka kiinteistöpalvelut. Varalle valitaan Outi Hiltunen.

Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

§ 160 Tiedottaja Sanna Krookin irtisanoutuminen

Merkittiin tiedoksi.

§ 161 Toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten Oulun seurakuntayhtymässä

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten Oulun seurakuntayhtymässä ja ohjeistuksen seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön tunnistamiseen ja näissä tilanteissa toimimiseen.

Seurakuntien ja palveluyksikköjen johtavien viranhaltijoiden tulee viedä kyseiset toimintaohjeet tiedoksi työntekijäkokouksiin lokakuun loppuun mennessä.

Toimintaohjeet viedään tiedoksi yhteiseen kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoihin sekä yhteistyötoimikuntaan.

§ 162 Viranhaltijan esteellisyys ja läsnäolo kokouksessa

Merkittiin tiedoksi

§ 163 Oulun seurakuntayhtymän ylimmän johdon palkkauksen arviointiperusteet

Merkittiin tiedoksi

§ 164 Oulun seurakuntayhtymän henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen ja koulutusmääräraha vuodelle 2020

1.Koulutusmäärärahaksi vuodelle 2020 päätettiin varata 1,2 % vakituisten

työntekijöiden palkkamäärärahasta. Kyseisestä palkkamäärärahasta

0,8 % varataan seurakuntien/palveluyksiköiden talousarvioon

käytettäväksi ulkoiseen koulutukseen yllä olevan taulukon mukaisesti.

Palkkamäärärahasta 0,4 % varataan henkilöstöpalvelujen

talousarvioon käytettäväksi sisäiseen koulutukseen.

2. Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen ja talousarvioon

varattu koulutusmääräraha viedään tiedoksi seurakuntaneuvostoille,

yhteistyötoimikunnalle ja johtaville viranhaltijoille.

3. Ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelmat

(koulutussuunnitelmat) laaditaan Kirkon henkilöstön ammatillisen

osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti ja Työllisyysrahastolta

haetaan lainmukainen koulutuskorvaus.

§ 165 Controller Maria Satalahden sivutoimilupahakemus

Myönnettiin sivutoimilupa

§ 166 Viranhaltijapäätökset

Merkittiin tiedoksi

27.9.2019 07.53