Uutislistaukseen

Seurakuntayhtymän tilinpäätös mahdollistaa vastuulliset investoinnit

Oulun ev. lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 4.4.

Oulun yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy seurakuntayhtymän tilinpäätöksen ja vuoden 2023 toimintakertomuksen.

– Taloudellisesti vuosi oli ennakoitua parempi, vaikka ennustettavuudessa onkin haastetta, yhtymäjohtaja Aarne Kiviniemi sanoo.

Tilinpäätös on 3,4 milj. euroa ylijäämäinen, mikä johtuu kirkollisverotulojen kasvusta. Sen sijaan vuonna 2022 alijäämä oli 1,5 milj. euroa. Syynä tuolloin oli kirjanpitolain vaatimat laskennalliset sijoitusten arvonalennukset ja se, että vuosi 2022 oli heikko sijoitusmarkkinoilla. Arvot ovat palautuneet vuonna 2023 ja ovat edelleen palautumassa.

Aarne Kiviniemi pitää taloudellista tilannetta hyvänä, mutta korostaa, että kirkollisverojen määrä mahdollistaa investoinnit ja toiminnan rahoittamisen nykyisten ohjelmien mukaisesti ja vastuullisesti. Tänään kokouksessa päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Intiön hautausmaan infran parannukseen liittyvää hanketta.

– Tällä hetkellä Intiön kappelin perusparannus on käynnissä ja olen avoin myös sille, että luottamushenkilöiden kanssa arvioimme uudelleen krematorion kolmannen uunin rakentamistarvetta ja kylmätilojen mitoittamista. Meillä Oulun seurakunnissa on tulossa suuria investointeja myös lähivuosina, esimerkiksi Pyhän Tuomaan kirkon kuntokartoituksen valossa keskustelaan nyt kirkon kohtalosta ja nostetaan avoimesti pöydälle myös se, voiko jostakin tilasta luopua, Kiviniemi toteaa.

Seurakuntien talous on tasapainossa ja toiminta on turvattu lähivuosille.

Oulun ev.lut. seurakuntyhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen päätökset on luettavissa Oulun seurakuntien verkkosivuilta.

Lisätietoja

Aarne Kiviniemi
Aarne Kiviniemi
Yhtymäjohtaja
Isokatu 17
90100 Oulu
Arja Ahonen
Arja Ahonen
Talousjohtaja
Isokatu 17, PL 122
90101 Oulu

5.4.2024 09.19