Teema 3

55+ työelämässä

Tavoite

Valmennuksen tavoitteena oli ikä- ja työurajohtamisen tunnistaminen ja niiden periaatteet sekä hiljaisen tiedon tunnistaminen, tallentaminen ja siirtäminen.

Teemat

Ihmisen monet iät, työn kuormittavuus ja palautuminen, yksilölliset voimavarat, tarpeet ja motivaatiotekijät sekä hiljaisen tiedon tunnistaminen ja suunnitelmallinen jakaminen.

Kohderyhmä

Koulutus oli tarkoitettu hankkeeseen osallistuville Oulun seurakuntayhtymän ja Oulun  seurakuntien, Limingan rovastikunnan sekä Pohjois-Suomen ortodoksisen seurakunnan esihenkilöille, kirkkoherroille ja palveluyksiköiden päälliköille. Valmennukseen osallistui myös asiantuntijoita, jotka olivat lähestymässä eläkeikää.

Koulutusten pohjalta seurakunnissa käynnistettiin yhteiskehittämisen prosesseja, jotka sisälsivät mm. toimintakyvyn ja tuen tarpeiden erilaisia kartoituksia sekä  henkilökohtaisen tiedonsiirron suunnitelmien laatimista.

Toteutus

Valmennukset toteutettiin keväällä 2021 ja syksyllä 2021.

  • Keväällä 2021 neljä valmennustapahtumaa
  • Syksyllä 2021 neljä valmennustapahtumaa.

Valmennuksen toteuttamisesta vastasi Luotain Consulting Oy valmentajana Raisa Nissinen. 

Luotain Consulting OyLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Sininen palapelin palanen, jossa valkoisella teksti Teema 3.