Uuden testamentin läpi lukeminen Karjasillan seurakunnassa sekä opetustilaisuudet

Tekstiin liittyvät katsaukset pidetään Karjasillan kirkossa sunnuntaisin 2020 klo 18 12.1, 2.2., 22.3., 3.5., ja 9.8., 6.9., 25.10. ja 22.11.

Kansainvälinen Pipliaseura pyrkii siihen, että ihmiset lukisivat Raamattua sujuvasti kukin omalla äidinkielellään. Tämä tavoite näkyy Uudessa Raamatun suomennoksessakin, joka julkaistiin vuonna 1992. Uusi käännösperiaate antaa entistä paremman mahdollisuuden lukea Raamattua niin, että sen kokonaisuus hahmottuu lukijalle ja tämä voi elää mukana Raamatun henkilöiden vaiheissa. Samalla tulee esiin Raamatun iankaikkinen sanoma, joka pysyy tuoreena sukupolvesta toiseen.

Tuiran seurakunnan ja Oulun Pipliaseuran yhteisessä Raamatun lukemisen ohjelmassa on kahden vuoden aikana käyty läpi Vanha testamentti. Siinä on seurattu, miten Herran voideltu (eli heprean mukaan Messias) johtaa valittua kansaa.

Tämä ohjelma jatkuu, kun Karjasillan seurakunnassa luemme vuonna 2020 Uuden testamentin, jossa Jeesuksen seuraajat vievät sanoman kuolleista nousseesta kuoleman ja synnin voittaneesta Voidellusta (eli kreikan mukaan Kristuksesta) alkaen Jerusalemista kohti maan ääriä. Hän antaa meille kaikille ihmisille kaikista kansoista mahdollisuuden elää Jumalan lapsina Taivaallisen Isän suuressa perheessä.

Lukemisessa poiketaan sisällysluettelon järjestyksestä, ja Uutta testamenttia lähestytään historiallis-kiitollisella asenteella. Kun lukeminen edistyy, nähdään miten alkuseurakunta muodostuu, hyvä sanoma etenee ja Uuden testamentin kirjoituskokoelma muotoutuu. Samalla lukemista sävyttää kiitollisuus Jumalaa kohtaan, jonka armosta Raamatun kirjat todistavat.

Kevään ja syksyn kokoontumisissa klo 18 tutustutaan Karjasillan kirkolla Uuden testamentin kirjoitusten taustoihin. Näihin kokoontumisiin ovat tervetulleet kaikki, jotka haluavat tutustua Raamattuun syvemmin.

Luentoja pitävät Pipliaseuran Riku Korkeamäki ja Karjasillan seurakuntapastori Jonne Pirkola.

 

linkki raamatunlukuohjelmaan 

 

Lisätiedot:

Seurakuntapastori, Kastelli-Maikkula (vs. 31.12.19 saakka)
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39
90150 Oulu

 

Pipliaseuran logo