Teema 1: Avaimia työhyvinvointiin – itsensä johtaminen ja työyhteisötaidot – valmennus seurakuntien työntekijöille ja työyhteisöille

Tavoite

Tavoitteena oli vahvistaa oman työn johtamisen valmiuksia työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä tunnistaa sellaisia työhyvinvointiin vaikuttavia asioita/tekijöitä, joita olisi tarpeen kehittää omissa yksiköissä ja yhteistyössä muiden kanssa.

Tarkoituksena oli käynnistää yhteiskehittämisen perustana olevia tiimivalmiuksia ja moniammatillisen yhteistyön edellytyksiä. 

Valmennus toteutettiin keväällä ja syksyllä 2021 valmennuksista vastasi Diakonia-ammattikorkeakoulu.

 • Valmennuksen teemat: Hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö, työyhteisötaidot, itsensä johtaminen, työhyvinvointi, yhteiskehittäminen, kokeileva kehittäminen sekä hengellinen työhyvinvointi
 • Valmennuksen rakenne:

Valmennuksen rakennekaavio: Työpaja 1 Hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö, Työpaja 2 Itsensä johtaminen ja työyhteisötaidot, Työpaja 3 Askeleen työhyvinvoinnin yhteiskehittämiseen. Työpajojen väleillä sparrausryhmät.

Kuvio esittää valmennuksen prosessin ja työapajojen teemat. Työpajat käsittivät kaksi peräkkäistä aamupäivää. Työpajoja oli valmennuksessa yhteensä kolme. Näiden työpajojen välillä oli sparrausryhmien tapaamiset, joita valmennuksen aikana oli kolme.

Työpajojen sisällöt

Työpaja 1 teemana oli hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö:

 • Työyhteisömme vahvuudet ja voimavarat nyt
 • Hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö vuonna 2026
 • Miten hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö rakennetaan yhdessä

Työpaja 2 teemana oli Itsensä johtaminen ja työyhteisötaidot

 • Onnistumiset työssä voimavarana
 • Onnistumiset ja osaaminen näkyväksi
 • Hengellinen hyvinvointi ja sen elementit työssä
 • Työyhteisötaidot –MEidän työyhteisö

Työpaja 3 teemana oli Askeleet työhyvinvoinnin yhteiskehittämiseen

 • Hengellinen työhyvinvointi
 • Yhteiskehittäminen kokeilujen avulla
 • Strateginen yhteiskehittäminen

Toteutus

 • Toteutus: Teams-etäyhteyksillä
 • 6 tapaamisaamupäivää/ valmennus sekä 3 sparrausryhmätapaamista/valmennus
 • Valmennusten kesto: kevät 22.2.- 4.6.2021, syksy 30.9.- 31.12.2021
 • Työkalut: Mural, flinga ja Menti 

Valmennus oli kohdennettu Oulun seurakuntien, Oulun seurakuntayhtymän sekä Limingan rovastikunnan seurakuntien ja Pohjois-Suomen ortodoksisen seurakunnan työntekijöille ja työyhteisöille.

Osallistujia oli yhteensä 79, 12 eri työyhteisöstä. 

Valmennuksissa syntyi useita hienoja yhteiskehittämisen kokeiluita ja suunnitelmia, joista osa meni heti käytäntöön. Katso tästä Yhteiskehittämisen ituja -puuLinkki avautuu uudessa välilehdessä (kuva pdf-muodossa, ei-saavutettava tiedosto).

Henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin mittari

Osallisuus suhteessa- hankkeessa loppuharjoittelunsa suorittanut Maria Karhu-Parkkonen koosti kevään 2021 aikana hankkeelle seurakunnan työntekijöiden henkistä / hengellistä työhyvinvointia kartoittavan kyselyn. Kysely on tehty sosionomi-diakoniopiskelijoiden Anni Haikaraisen ja Maria Karhu-Parkkosen opinnäytetyön sekä Kirkkohallituksen Pyhä painopiste -hankkeessa (2010–2012) toteutetun kyselyn pohjalta. Kyselyn avulla seurakunnat saavat arvokasta ja hyödynnettävää, sisällöltään merkittävää tietoa työyhteisön hengellistä hyvinvointia tukevista ja vahvistavista tekijöistä sekä tietoa, jonka avulla voidaan kehittää toimintaa entisestään.  Arvioinnin merkitys seurakunnan osalta korostuu hankkeen päätyttyä ja mittarin jääminen seurakuntien käyttöön tuo pohjaa pitkäjänteiselle ja sitoutuneelle kehittämisotteelle osaksi säännöllistä työhyvinvoinninkartoitusta. 

Kysely pdf-tiedostonaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (ei-saavutettava tiedosto)