Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu Oulun seurakunnissa

Lähetystyö ja on Jumalan rakkauden välittämistä kotona ja maailmalla sanoin ja teoin. Jokainen seurakuntalainen voi ottaa osaa omalla tavallaan. Kansainvälinen vastuunkanto on oman kortensa kantamista kekoon oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Lähetystyöntekijät tekevät oman koulutuksensa mukaista työtä maailmalla. Esimerkkeinä voi mainita kouluttamisen, sosiaalityön ja raamatunkäännöstyön. Suomen Lähetysseura on Oulun seurakuntien merkittävin yhteistyökumppani. Osa työstä tehdään kehityshankkeissa, joita myös ulkoministeriö rahoittaa. 
 
Kirkollisesta verokertymästä 2,1 % menee kirkon kansainväliseen työhön, josta 60 % kirkon lähetysjärjestöille ja 40 % Kirkon ulkomaanavulle. Kirkon ulkomaanapu tekee työtä rauhan puolesta. Sen tavoitteena on köyhyyden vähentäminen ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
 
 

Seurakuntien nimikkolähetit ja -sopimukset

Nimikkolähettien lähettäminen maailmalle tapahtuu lähetysjärjestöjen kautta. Lähetystyöstä kiinnostunut käy lähetysjärjestön koulutuksen ja tekee työsopimuksen järjestön kanssa. Seurakunnat tekevät puolestaan järjestön kanssa nimikkosopimuksen tietyn lähetin tukemisesta.
 
Yhtä lähetystyöntekijää voi tukea monta seurakuntaa. Sopimus voi koskea myös tiettyä hanketta yksittäisen lähetystyöntekijän sijaan.
 

Vapaaehtoisena lähetystyössä

Lähetystyön parissa voi toimia vapaaehtoisena esimerkiksi lähetyspiirin vetäjänä. Tapahtumiin tarvitaan avustajia esimerkiksi pianonsoittajaksi, kahvikeittäjäksi tai järjestyksenvalvojaksi. Lähetyksen leireillä voi toimia isosena. Vapaaehtoistoimintaan järjestetään koulutusta ja perehdytystä tekijän taustan ja tarpeen mukaan. Vapaaehtoiseksi voi hakeutua joko vapaaehtoistyo.fi/oulu -sivuston kautta tai ottamalla yhteyttä seurakuntien lähetyssihteereihin tai -teologeihin.
 

Lähetystyön ja Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilöt

Ota rohkeasti yhteyttä! Katso yhteystiedot.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Lähetyssihteeri Anneli Nieminen
KUA:n yhteyshenkilö: Heidi Karvonen

Haukiputaan seurakunta
Lähetyssihteeri Paula Hiltunen
Lähetysteologi Outi Pohjanen
KUA:n yhteyshenkilö: Helena Seppänen

Karjasillan seurakunta
Lähetysteologi Kimmo Kieksi
Lähetyssihteeri Paula Rosbacka (myös KUA:n yhteyshenkilö)
KUA:n yhteyshenkilöt: Nina Niemelä, Seppo Meriläinen

Kiimingin seurakunta
Lähetysteologi Matti Jurvelin
Lähetyssihteeri Katri Tuomiharju
KUA:n yhteyshenkilöt: Erja Haho, Katri Tuomiharju

Oulujoen seurakunta
Lähetysteologi Satu Kreivi-Palosaari
Lähetyssihteeri Katja Haipus
KUA:n yhteyshenkilöt: Ulla-Maija Ruotsalainen, Sari Meriläinen, Anu Fedotoff 

Oulunsalon seurakunta
Lähetysteologi Petri Satomaa
Lähetyssihteeri Ulla Mäkinen
KUA:n yhteyshenkilö:  Ulla Mäkinen

Tuiran seurakunta
Lähetyssihteeri Tarja Oja-Viirret
Lähetysteologi Anna-Leena Häkkinen
KUA:n yhteyshenkilöt: Päivi Moilanen

Oulun tuomiorovastikunta
Lähetystyön koordinaattori Ulla Mäkinen (myös KUA:n yhteyshenkilö)

Oulun seurakuntayhtymä
KUA:n yhteyshenkilö: Tellervo Kianto 

Kuvassa Ulla Mäkinen
Kuvassa UIla Mäkinen

Oulun seurakunnissa on säännöllistä lähetystyön toimintaa:

  • Käsityökerhot ovat vanhojen ompeluseurojen perillisiä. Niissä tehdään käsitöitä myyntiin, ja myyntituotot käytetään lähetystyön kohteisiin.
  • Lähetyspiirien tarkoituksena on tutustua lähetystyöhön ja kristittyjen elämään eri puolilla maailmaa, jakaa tietoa ja ajatuksia. Lähetyspiirit ovat hengellisen jakamisen paikkoja, ja niissä rukoillaan toisten ja lähetyksen puolesta. 
  • Myyntipaikkoja ovat Cafe Krypta ja Piispankamari (Ylikiiminki). Myyntipaikoissa päätetään ja ilmoitetaan erikseen mihin tuotto menee.
  • Kouluvierailuja tekevät seurakuntien lähetyssihteerit ja nimikkolähetit. Aiheet ovat koulun uskontotunteihin sopivia, sillä opetussuunnitelmaan kuuluu lähetystyö sekä peruskoulussa että lukiossa.
  • Luentoja pidetään tarpeen ja pyyntöjen mukaan muissakin oppilaitoksissa. 

Katso lisätietoja lähetystoiminnasta, johon voit osallistua omassa seurakunnassasi.

 

Lähetystyön taustaa ja järjestöt

Oulun ev.-lut. seurakunnat ovat solmineet nimikkosopimuksia kaikkien suomenkielisten lähetysjärjestöjen kanssa, mutta merkittävin yhteistyökumppani on Suomen Lähetysseura.
 
Ulkomailla eri järjestöjen työntekijät saattavat tehdä yhteistyötä toimiessaan saman paikallisen kirkon palveluksessa. Järjestöillä on keskenään erilaisia painotuksia, mutta päämäärä on yhteinen. Ne toteuttavat Kristuksen antamaa tehtävää Suomen ev.-lut. kirkon yhteydessä.
 

Kirkon lähetysjärjestöt ovat: