Kesän 2020 rippikoulut Tuiran seurakunnassa ja koko Oulun seurakuntayhtymässä

6.5.2020 on linjattu, että Oulun seurakuntien tulevan kesän rippikoulut toteutetaan leirien sijasta kaupunkialueella 4-6 päivän mittaisina päivärippikouluina. Rippikoulujen ajankohdat säilyvät samoina ja myös konfirmaatiot järjestetään ennalta suunniteltuina viikonloppuina.  Pienryhmärippikoulut ja kehitysvammaisten rippikoulut on siirretty lähiopetuksen osalta kokonaisuudessaan myöhempään ajankohtaan. 

Vaikka yöpyminen ei ole mahdollista päiväleireillä, toteutuksessa pyritään samanlaiseen toiminnallisuuteen ja elämyksellisyyteen kuin leireilläkin. Päätös leirien muuttamisesta päivärippikouluiksi perustuu siihen, että kaikille osallistujille halutaan turvata tasavertainen mahdollisuus osallistua rippikouluun turvallisesti. 
Riskiryhmien kohdalla myös etärippikoulu on mahdollinen vaihtoehto. 

Ryhmäkoot eivät saa ylittää valtiohallinnon ohjeistusta eli ryhmissä on enintään 50 osallistujaa työntekijät ja isoset mukaan laskettuna. Turvavälien vuoksi osallistujat jaetaan tarvittaessa pienempiin ryhmiin. 

Rippikouluryhmien työntekijät ottavat yhteyttä lähipäivinä kaikkiin rippikoulunuorten perheisiin ja antavat ryhmäkohtaisia lisätietoja rippikoulun ja konfirmaation toteutuksesta sähköpostitse. Mikäli postia ei kuulu, tarkista myös roskaposti.
 
“Osalle voi olla pettymys, etteivät leirit toteudu, mutta turvallisuus on asetettava etusijalle. Leirejä ei näissä poikkeusoloissa olisi kuitenkaan voitu toteuttaa samalla tavoin kuin normaalioloissa. Haluamme rakentaa päivärippikouluista mahdollisimman pitkälle leirinomaisen elämyksellisen kokemuksen, jossa nuoret voivat oppia yhdessä tekemisen kautta”, kertoo Oulun yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Niilo Pesonen.

 
Konfirmaatioihin voi osallistua myös verkossa 

Rippikoulun päättävät konfirmaatiot toteutetaan ennalta sovittuina viikonloppuina.  Suurimpien ryhmien kohdalla konfirmaatiotilaisuudet saatetaan jakaa kahdelle päivälle, mutta perheet voivat kuitenkin viettää juhlat kodeissaan oman aikataulunsa mukaan. Turvavälien vuoksi osallistujamäärää joudutaan rajaamaan, mutta kaikki konfirmaatiot striimataan verkkoon, eli osallistuminen on mahdollista myös netin välityksellä. 


Jo toteutuneiden talvi- ja hiihtolomarippikoulujen konfirmaatiot järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Seuraamme tilannetta koko ajan ja tiedotamme teitä heti kun päätöksiä näiden ryhmien osalta tehdään.  


Rippikoulun käy Oulussa vuosittain noin 90 prosenttia ikäluokasta. Tänä vuonna mukaan on ilmoittautunut noin 2000 osallistujaa, joista suurin osa on vuonna 2005 syntyneitä nuoria. Tuiran seurakunnassa rippikoululaisia on noin 500.

 

 

Lisätietoja Tuiran seurakunnan rippikoulutyöstä antavat

Jaakko Syynimaa ja Sanna Tervo

rippikoulu.tuira@evl.fi

 

Oulun seurakuntien rippikouluvastaava: Elisa Heikkinen p. 050 513 3225, elisa.heikkinen@evl.fi 

Oulun yhteisen  kirkkoneuvoston puheenjohtaja Niilo Pesonen p. 044 316 1584,  niilo.pesonen@evl.fi