Mitä lähetystyö on?

Lähetystyö on Jumalan rakkauden välittämistä kotona ja maailmalla sanoin ja teoin. Jokainen seurakuntalainen voi ottaa osaa omalla tavallaan. Kansainvälinen vastuunkanto on oman kortensa kantamista kekoon oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Lähetystyöntekijät tekevät oman koulutuksensa mukaista työtä maailmalla. Esimerkkeinä voi mainita kouluttamisen, sosiaalityön ja raamatunkäännöstyön. Suomen Lähetysseura on Oulun seurakuntien merkittävin yhteistyökumppani. Osa työstä tehdään kehityshankkeissa, joita myös ulkoministeriö rahoittaa. 

Oulussa kirkollisesta verokertymästä 2,1 % menee kirkon kansainväliseen työhön, josta 70 % kirkon lähetysjärjestöille ja 30 % Kirkon ulkomaanavulle. Kirkon ulkomaanapu tekee työtä rauhan puolesta. Sen tavoitteena on köyhyyden vähentäminen ja ihmisoikeuksien toteutuminen.