Digillä kasvotusten

Digitaitoja oululaisnuorille opiskelua ja työelämää varten
 

Kaikille avoin tekoäly-seminaari 8.2. klo 9–12 Sofia seurakuntakeskuksessa (Isokatu 17). Lue lisää ja ilmoittaudu täältä.


Haemme nuoria vertaismentoreiksi! Vertaismentori antaa vertaistukea toiselle nuorelle digitaitoihin liittyvissä asioissa. Vertaismentori on alle 29-vuotias nuori, joka sitoutuu tapaamisaikoihin ja sovittuihin käytäntöihin, toimii luottamuksellisesti ja kunnioittavasti. Hän ei tee asioita mentoroitavan puolesta, vaan on enemmänkin matkakumppani, joka voi samalla oppia uusia digitaitoja itsekin. 

Koulutamme tehtävään ja tarjoamme siihen ohjausta ja tukea. Lisätietoja digimentorina toimimisesta ja tulevista koulutuksista saa Mono Kuoppalalta p. 040 5747124, mono.kuoppala@evl.fi

 

Tietoa Digillä kasvotusten -hankkeesta

Mitä tavoitellaan?

Tarkoituksena on vahvistaa opiskelun ja työn ulkopuolella olevien oululaisnuorten digitaalisia taitoja. Hanke keskittyy tukemaan 15–29 -vuotiaita nuoria erityisesti taidoissa, joita tarvitaan opiskelu- ja työelämässä. Tavoitteena on, että merkittävä osa hankkeessa mukana olevista nuorista löytää väylän opintoihin tai työelämään tai tulee toimintakykyä edistävän toiminnan pariin. 

Lisäksi kehitetään Oulun seurakuntien nuorisotyön ammattilaisten ja nuorten kanssa toimivien vapaaehtoistyöntekijöiden digitaalista osaamista. Nuorisotyötä tekevien, nuorten ja heidän vanhempiensa digitaalinen vuorovaikutus kehittyy ja keskinäiseen yhteydenpitoon luodaan pysyvä toimintamalli.


Kuinka tavoitteeseen päästään?

Hanke järjestää työpajoja, joissa harjoitellaan digitaitoja. Tarjolla on myös etäohjausta digitaitojen opetteluun. Lisäksi tehdään itsenäisesti suoritettavia tehtäviä.

Hanke kokoaa nuorista koostuvan vertaismentoreiden ryhmän, joka tukee digitaitoja opettelevia nuoria. Nuoret saavat tukea sekä vertaismentoreilta että vertaistukiryhmästä. 


Milloin hanke toimii ja kuka sitä rahoittaa?

Hanke toimii 1.3.2022–30.4.2023. Keväällä 2022 kartoitetaan nuorisotyön ammattilaisten tarpeita ja aloitetaan vertaismentorointiryhmän kokoaminen. Syksystä lähtien järjestetään työpajoja nuorille ja nuorisotyön ammattilaisille sekä kehitetään toimintamallia nuorisotyön, nuorten ja vanhempien digitaaliseen vuorovaikutukseen.

Rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahaston (ESR) REACT-varoista. Hankkeen budjetti on noin 112 000 euroa ja toteuttaja on Oulun seurakuntayhtymä.


Keneen voin ottaa yhteyttä?

Hankkeen projektipäällikkönä työskentelee Mono Kuoppala. Hänelle voi soittaa numeroon 040 574 7124 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen mono.kuoppala@evl.fi.

Instagram @digillakasvotusten
 

    

Tiedote hankkeen käynnistymisestä 17.5.2022

Tiedote luentosarjasta 16.1.2023