Kiimingin seurakunnan päiväkerhot ja pikkukoulut keväällä 2023 

Lisätietoa saat varhaiskasvatuksen ohjaajalta Anne Schönbergiltä, anne.schonberg@evl.fi. p.040 743 1901

 

 

 

Kuvassa päiväkerholainen. Kuva: Sanna Krook

Kuva: Sanna Krook

Päiväkerhojen ja pikkukoulujen toiminnasta ja kokoontumisajoista tiedotetaan suoraan lasten koteihin.  Mikäli lapsesi ei ole toiminnassa vielä mukana ja haluaisitte ilmoittautua mukaan sekä muissa kysymyksissä  voit olla yhteydessä lastenohjaajiin, yhteystiedot ovat tässä alempana.

Päiväkerhot on tarkoitettu 3–5-vuotiaille lapsille. Ohjaajina toimivat lastenohjaajat. Päiväkerhossa koetaan pyhyyttä ja hiljaisuutta, pohditaan ja ihmetellään elämän kysymyksiä aikuisen ja toisten lasten seurassa. Päiväkerho on maksuton.


Päiväkerhot kokoontuvat Kiimingin Kirkkopirtissä ja Yli-Iin varhaiskasvatuksen tiloissa

Lisätiedusteluja sekä vapaita kerhopaikkoja voi kysellä kerhopisteistä lastenohjaajilta

Kiiminki p.040 7431 902 ja Yli-Ii p. p. 040 6261 887 tai 044 3161 456.

Pikkukoulut

Kiimingin seurakunnan pikkukoulut toimivat Ylikiimingissä, Yli-Iissä ja Kiimingissä.

Pikkukoulu on tarkoitettu 2 ja 3–5-vuotiaille lapsille, riippuen toimipisteestä.

Pikkukoulu on lapsen kasvun paikka, jossa toimitaan yhteistyössä perheen kanssa. Pedagogiikkamme pohjautuu siihen, että toteutamme tavoitteellista ja merkityksellistä toimintaa, jossa kaiken keskiössä on lapsi. Pikkukoulupäivän aikana lapsi saa kokea turvallisuutta, empatiaa ja Jumalan rakkautta. Lapset toimivat vuorovaikutuksessa koko ryhmän kanssa jossa yhdessä voidaan ihmetellä ja tarttua myös lapsista nouseviin ideoihin.

Pikkukoulussa keskeinen elementti on hiljentyminen ja Pyhän kokeminen, sekä lapsille sopivat ja sovelletut raamatunkertomukset. Pikkukoulussa opitaan elämän perusasioita kuten kiitollisuutta, toisten kunnioittamista, itsensä arvokkaaksi kokemista ja Jumalan hyvyyteen ja huolenpitoon luottamista. Pikkukoulu on myös laulua, musisointia, leikkiä, liikkumista, tutkimista, ulkoilua sekä harjoitetaan kädentaitoja askarrellen, muovaillen ja maalaten. Toisinaan keskitytään kuuntelemaan satuja ja kertomuksia.

Pikkukoulussa lapsi oppii hyväksymään erilaisuutta ja toimimaan ryhmässä.  Lisäksi retkeillään ja osallistutaan lastentapahtumiin sekä perhekirkkoihin yhdessä vanhempiensa kanssa.

Pikkukoulussa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen. Pikkukoulu rakentaa lapsen kokemusta seurakunnasta, jossa hän tulee kohdatuksi kokonaisvaltaisesti ikäkaudelleen merkityksellisellä tavalla. Pikkukouluun kuuluu monenlainen toiminta, jonka sisältöä luovat aikuiset yhdessä lasten kanssa.

Ryhmässä syntyvät ystävyyssuhteet ovat lapselle tärkeitä, samoin lämmin suhde lastenohjaajiin. Lapsen maailmankuva rakentuu hänen aikaisempiin kokemuksiin, käsityksiin ja tietoihin. Lapsella on aktiivinen rooli uuden tiedon rakentajana, mikä tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa.

Yhteystiedot:

Ylikiimingin pikkukoulut  p. 044 3161 721.

Yli-Iin pikkukoulu p. 040 6261 887 tai  p. 044 3161 456.

Kirkkopirtin pikkukoulu p.040 7431902

Pikkukoulua varten vanhemmat käyttävät Oulun kaupungin palvelusetelin.