Työhyvinvoinnin johtaminen -tutkimus

Yhteistyössä Osallisuus suhteessa -hankkeen kanssa toteutetaan Työhyvinvoinnin johtaminen Oulun seurakunnissa -tutkimus. 

Työelämän muutokset vaativat tulevaisuudessa, niin työntekijöiltä kuin esihenkilöiltäkin, uudenlaista osaamista oman olemassa olevan ammattitaidon lisäksi. Tarvitaan asiakaslähtöistä ajattelua, luovuutta, kykyä sietää muutoksia ja epävarmuutta sekä yhteistyötaitoja. Pitkäkestoiset työsuhteet ovat harvinaisempia ja henkilöstön rekrytointi aiempaa haasteellisempaa. Jatkuvien muutosten myötä panostus työhyvinvointiin on entistä merkityksellisempää ja ehkä myös monimuotoisempaa ja yksilöllisempää.

Esihenkilöiden rooli työhyvinvoinnin toteuttamisessa on kiistaton. Työhyvinvoinnin eteen tehdyt toimenpiteet ovat ennaltaehkäiseviä ja yksilön terveyttä edistäviä. Työelämää sekä työhyvinvointia on mahdollista kehittää ja parantaa tarkastelemalla erityisesti johtamistapoja, asenteita, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä kuvaamalla työhyvinvoinnin prosesseja ja huomioimalla ja uudistamalla niitä. 

Johtaminen ja esihenkilöiden rooli korostui myös Työelämä 2020-hankkeeseen liittyvässä kirkon verkkoaivoriihessä. Johtamista pidettiin entistä tärkeämpänä tekijänä koko työorganisaatiossa. Johtamisella on kiistaton ja aivan keskeinen merkitys hyvässä työilmapiirissä, työhyvinvoinnissa ja uudistuskyvykkyydessä.

Osallisuus suhteessa -hanke on päättänyt yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n YAMK-tutkintoa suorittavien opiskelijoiden, Maarika Kivistön ja Pia Paanasen kanssa toteuttaa tutkimushankkeen ”Työhyvinvoinnin johtaminen Oulun seurakunnissa”. Kohderyhminä ovat Osallisuus suhteessa -hankkeessa mukana olevat Oulun seurakunnat sekä Oulun seurakuntayhtymä. 

Tutkimus tuottaa omalta osaltaan relevanttia lisätietoa myös mahdolliselle jatkohankkeelle. Tutkimus toteutetaan kevään ja kesän 2022 aikana.

Tiedusteluluihin vastaavat projektipäällikkö, VTM Kim Wasama, 040 571 4763, kim.wasama@evl.fi ja projektikoordinaattori, TtT Maire Vuoti, 050 308 2291, maire.vuoti@diak.fi.
 

Yhteistyökumppaneiden logot

Ota yhteyttä

Hankepäällikkö
Oulun seurakuntayhtymä
Yhtymän johto
Isokatu 17, PL 122
90101 Oulu