Erityisnuorisotyö

Nuori, älä jää yksin

Erityisnuorisotyö antaa aikaa, apua ja tukea lapsille ja nuorille, joilla on koulunkäyntiongelmia, päihteiden käyttöä, puutteita sosiaalisissa taidoissa ja mielenterveysongelmia. Myös nuorten läheiset huomioidaan yhteistyössä.

Vuorovaikutustaitojen opettelu ja tunteiden käsittely tapahtuu ryhmissä, kursseilla ja koululuokissa. Toimintaa luodaan ja muokataan asiakkaiden tarpeista käsin.

Ota yhteyttä:

Erityisnuorisotyöntekijä Anja Saukkomaa, p. 040 574 7119, anja.saukkomaa@evl.fi

Erityisnuorisotyöntekijä Taavi Aalto, p. 040 574 7118, taavi.aalto@evl.fi

> Takaisin sivulle Apua ja tukea perheille

Seurakunnassa on paikka nuorelle vaikeassakin elämäntilanteessa

Seurakuntien työntekijät ovat valmiita luottamuksellisiin keskusteluihin nuorten ja heidän läheistensä kanssa. Eritysnuorisotyö auttaa erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria ja heidän perheitään.

Pienryhmät

Pienryhmissä vietetään aikaa yhdessä ja opetellaan vuorovaikutustaitoja ja tunteiden käsittelyä. Erityisnuorisotyöntekijät suunnittelevat ja järjestävät ryhmätoimintaa nuorille tarpeen mukaan. Ryhmäläisillä voi olla koulunkäyntiongelmia, päihteiden käyttöä, puutteita sosiaalisissa taidoissa tai mielenterveysongelmia.

Pienryhmärippikoulu

Pienryhmärippikoulu järjestetään kerran vuodessa nuorille, jotka ovat pienluokkien ja erityiskoulujen oppilaita. Pienryhmään voi tulla myös nuori, jolla rippikoulu on aiemmin jäänyt kesken. Kokoontumiset ovat iltaisin ja lauantaipäivisin. Rippikoulu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä vanhempien tai muiden nuoresta huolehtivien tahojen kanssa.

Yhteistyötä koulujen kanssa

Oulun seurakuntien erityisnuorisotyöntekijät tekevät yhteistyötä koulujen ja muiden nuorten kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Koululuokille järjestetään esimerkiksi ryhmäyttämistä ja työskennellään luokkahengen parantamiseksi. Mukava hetki –tunnit auttavat nuoria löytämään vahvuuksiaan ja pohtimaan ammatinvalintaa. Tarpeen vaatiessa työntekijät antavat kriisiapua kouluissa.

Erityisnuorisotyöntekijät toimivat myös erilaisten vuorovaikutus- ja muiden kurssien kouluttajina. Koulutuksia ja kursseja järjestetään tarpeen ja pyyntöjen mukaan.