Tausta ja tarkoitus

Työelämän tarpeet ja työelämässä vaadittava osaaminen muuttuvat. Asiaosaamisen lisäksi tarvitaan asiakaslähtöistä ajattelua, luovuutta, yhteistyötaitoja sekä erilaisuuden ja epävarmuuden sietokykyä. Lineaarisesti etenevät, pitkät työsuhteet vähenevät ja monella organisaatiolla on haasteita työvoimaresurssien osalta. Osaamisen jatkuva päivittäminen on avainasemassa, ja suurin muutos on vastuun siirtyminen osaamisen ajantasaistamisesta työntekijälle itselleen.

Merkittävässä muutoksessa on myös henkilöstöhallinto, jota haastaa työntekijöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen varmistaminen. Myös vaatimukset oikean osaamisen löytämiselle ja kehittämiselle kasvavat jatkuvasti.

Ratkaisut ovat löydettävissä muutos- ja tiedolla johtamisesta, projektihallinnan menetelmistä sekä digitalisaatiosta ja erilaisista älykkäistä oppimisympäristöistä.

Violetti palapelin palanen, jossa valkoisella teksti Tausta ja tarkoitus.