Ennen hautajaisia

Höyhen.

Jeesus sanoo: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.” Joh. 11:25-26

Kuoleman tapahduttua

Läheisen kuoltua voidaan viettää omaisten pyynnöstä saattohartaus. Se sisältää virsilaulua, raamatunlukua, rukousta ja jäähyväisten jättämistä. Rukoushetki voidaan pitää heti kuoleman tapahduttua tai vainajaa noudettaessa. Se voidaan pitää sairaalan potilashuoneessa, sairaalan kappelissa tai kotona. Rukoushetken voi johtaa sairaalapastori, oman seurakunnan pastori tai joku vainajan läheisistä. 

Hautaaminen edellyttää hautauslupaa. Kun ihminen kuolee sairaalassa tai muussa laitoksessa, omaiset saavat hautausluvan hoitohenkilökunnalta. Kotona tapahtuneen kuoleman selvittäminen hautausluvan saamiseksi käynnistyy yhteydenotolla terveyskeskukseen. Jos kuolema tapahtuu tapaturmaisesti, poliisi ottaa yhteyden omaisiin ja tarvittaessa opastaa järjestelyissä. Omaiset toimittavat hautausluvan Oulun seurakuntayhtymän hautauspalveluun, Intiöntie 6 puh. 08 3161 388/2 tai intio.oulu@evl.fi

Lähiomainen saa halutessaan tiedon vainajan kuolinsyystä lääkäriltä. Seurakunnalle ei tule tietoa kuolinsyystä.

Tapaturmatilanteissa poliisi vastaa vainajan kuljetuksesta, muissa tapauksissa omaiset voivat sopia siitä hautaustoimiston kanssa.

Kuoleman jälkeen on tapana suruliputtaa. Suruliputuksen käytännöistä voit lukea sisäministeriön sivuilta. 

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisjärjestelyt on hyvä aloittaa muutaman päivän kuluessa kuolemasta.

Ennen siunausvarauksen tekoa kannattaa miettiä

  • vainajan tiedot: nimi, henkilötunnus, seurakunta, kuolinpäivä
  • tuleeko kyseeseen arkkuhautaus vai tuhkaus
  • toive missä ja milloin siunaustilaisuus olisi
  • osallistujamäärä
  • kuka toimii yhteyshenkilönä
  • vietetäänkö muistotilaisuus seurakunnan tiloissa


Minne otan yhteyttä siunaukseen liittyvissä asioissa?

Ensisijaisesti otetaan yhteyttä hautauspalveluun 08-3161 388/1 tai asioimalla osoitteessa Intiönpolku 2. Hautausvaraamosta saa tiedon, mihin seurakuntaan vainaja kuului. Vaihtoehtoisesti voi ottaa yhteyttä vainajan seurakunnan kirkkoherranvirastoon tai päivystävään pappiin tai perheelle tuttuun pappiin. 

Katso Oulun ev.-lut. seurakuntien pappien yhteystiedotLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Siunausvarausta tehtäessä sovitaan hautaan siunaamisen aika ja paikka, toimittava pappi ja kanttori, muistotilaisuuden paikka, sekä vainajan muistaminen jumalanpalveluksessa.

Hautaan siunaaminen voi tapahtua kirkossa, siunauskappelissa, sairaalan kappelissa tai haudalla.

Katso tiedot Oulun seurakuntien varattavista tiloistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kuolinilmoitus

Omainen voi ilmoittaa läheisen kuolemasta sanomalehdessä. Ennen hautausta julkaistulla ilmoituksella tiedotetaan kuolemasta ja esitetään kutsu siunaustilaisuuteen. Ilmoitus on mahdollista julkaista myös hautauksen jälkeen, jolloin voidaan samalla kiittää osanotosta. Ilmoituksen voi laatia sanomalehden verkkopalvelussa tai ottamalla yhteyttä sanomalehden asiakaspalveluun puhelimitse tai käymällä paikan päällä.