Testamenttilahjoituksella autat lähimmäisiäsi

Oulun ev.lut. seurakuntien diakoniatyö auttaa vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Lahjoituksesi turvin mahdollistat avun antamisen diakoniatyön kautta juuri niille lähimmäisille, jotka kipeimmin tarvitsevat apua.

Testamentilla jaat omaisuutesi oman tahtosi ja arvojesi mukaisesti. Testamenttilahjoitus voi olla pieni tai suuri. Pienelläkin lahjoituksella voi olla yksittäiselle ihmiselle suuri merkitys.

Seurakuntana meidän ei tarvitse maksaa perintöveroa. Lahjoitus menee suoraan avuntarvitsijalle.

Miten testamentti tehdään?

Testamentin tekeminen on helppoa. Testamentin tekemisessä on kuitenkin huomioitava muutamia tärkeitä muotoseikkoja, jotta testamentti on varmasti pätevä.

1. Testamentin on oltava kirjallinen. Suosittelemme tekemään testamentin esimerkiksi pankissa, lakiasiaintoimistossa tai asianajotoimistossa.

2. Merkitse testamenttiin perinnönsaaja tai -saajat ja näille siirtyvä omaisuus.

3. Voit nimetä testamentin saajaksi oman kotiseurakuntasi diakoniatyön tai Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän diakoniatyön.

4. Kirjoita testamenttiin koko nimesi, syntymäaikasi, päiväys ja paikkakunta. Allekirjoita testamentti.

5. Testamenttiin tarvitaan kaksi esteetöntä todistajaa. Todistajat varmistavat allekirjoituksellaan, että testamentin tekijä on kykenevä itsenäiseen tahdonmuodostamiseen. Todistajien on tiedettävä, että asiakirja on testamentti. Todistajien tulee kirjoittaa todistuslausuma, päivätä todistuksensa ja allekirjoittaa se. Allekirjoituksen yhteyteen on hyvä merkitä todistajien asuinpaikka ja ammatti. Puoliso, sukulainen tai testamentin mahdollinen edunsaaja ei voi toimia testamentin todistajana.

6. Testamentti tulee säilyttää huolellisesti sellaisessa paikassa, josta se on helposti löydettävissä.

7. Voit muuttaa testamenttia tai peruuttaa sen milloin tahansa.

MallipohjaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (Word-tiedosto)

Lisätietoja:

Kristiina Harjuautti, juristi
p. 050 438 9034
kristiina.harjuautti@evl.fi