Violetilla pohjalla isolla teksti Osallisuus suhteessa ja reunassa palapelin palasia ja logoja.

Osallisuus suhteessa -hanke

Osallistava johtaminen ja hyvinvointi työyhteisössä. Hanke ajalla 1.8.2020-28.2.2023.

Hanke käynnistää osallistavan johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen prosesseja Oulun ev.lut. seurakuntayhtymässä, Limingan rovastikunnan seurakunnissa sekä Oulun ortodoksisessa seurakunnassa.

Hanke rohkaisee, tukee ja kannustaa seurakuntien työyhteisöjä kokeilujen kautta kehittämään ja ylläpitämään osallistavaa johtamista ja hyvinvointia työyhteisöissä.

Työskentelytavat ovat osallistavia ja kokeilevia sekä eri alojen asiantuntijuuteen perustuvia. Yhdessä osallistujien kanssa koostetaan hyvinvointia ja työkykyä tukevia toimintatapoja edelleen kehitettäväksi, hyödynnettäväksi ja kokeiltavaksi sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

Hanketta hallinnoi Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä ja osatoteuttajina toimivat Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun hiippakunnan tuomiokapituli. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta (toimintalinja 3. / Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1. / Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen) ja rahoitusviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Yhteistyössä

Limingan rovastikunta

Oulun ortodoksinen seurakunta