Päiväkerho ja pikkukoulu

Lapsia leikkimässä päiväkerhossa

 

Syksyn 2021 päiväkerhot

Syksyn 2021 päiväkerhot alkavat viikolla 33. Päiväkerhoihin ilmoittautuminen on päättynyt, mutta voit tiedustella mahdollisia vapaita paikkoja kunkin seurakunnan varhaiskasvatuksen ohjaajalta, yhteystiedot sivun alalaidassa.

 

Seurakunnan päiväkerho on laadukasta varhaiskasvatustoimintaa

Päiväkerho on varteenotettava vaihtoehto perheille jotka haluavat tarjota lapselleen laadukasta kasvua tukevaa ryhmätoimintaa. Päiväkerhossa ryhmäkoot ovat maltilliset ja ryhmän aikuiset ovat hyvin koulutettuja lastenohjaajia. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan tavoitteellisesti lasta ja perheitä kuunnellen ja osallistaen. Päiväkerhossa tehdään yhteistyötä mm. neuvolan kanssa nelivuotistarkastusten yhteydessä, jolloin päiväkerhon aikuiset antavat oman palautteensa lapsen toimimisesta ryhmässä.

Päiväkerhossa on tilaa leikille, liikunnalle ja oppimiselle. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan kyseisen ryhmän lasten toiveet ja tarpeet. Lasten mielikuvitus on tekemisen perusta. Kerhossa opitaan kädentaitoja, syödään eväitä, saadaan ystäviä ja opetellaan hyviä tapoja ja toistemme kanssa toimimista. Tunteet ja niiden käsittely sekä hyväksi, toisia kunnioittavaksi ihmiseksi kasvaminen on tärkeitä osa-alueita toiminnan sisällössä. Lapsen tapa oppia tekemällä, kokemalla ja ihmettelemällä on päiväkerhossa otettu huomioon ja toimintaa toteutetaan lapsilähtöisesti.

Päiväkerhoissa pohjana on kristillinen arvomaailma, jossa hengellisyys nähdään osana lapsen kokonaisvaltaisuutta. Kirkkovuosi ja sen perinteet tulevat toiminnassa tutuiksi. Tässäkin pääpainona on lapsista itsestään ja heidän elämästään nousevat kysymykset ja ihmettelyt. Kirkolla ei ole omaa varhaispedagogiikkaa vaan toiminnassa noudatetaan yleistä Vasua, samaa jota mm. päivähoidossa ja kaupungin kerhoissa on sitouduttu noudattamaan. Tärkeää on lapsen etu ja lapsen oikeus hyvään lapsuuteen. Arvostamme lapsuutta sekä rauhaa ja mahdollisuutta kasvaa ja kehittyä, jokainen omaan tahtiinsa. Tärkeää on aikuisen läsnäolo, syli ja turvallisuus.

Kirkon päiväkerho on ollut osa yhteiskuntamme varhaiskasvatusta jo pitkään ja toimintaa toteuttaa ja johtaa koulutetut ja osaavat lastenohjaajat esimiehenään varhaiskasvatuksen ohjaaja. Toiminta on maksutonta.

 

Yhteystiedot seurakunnittain

Haukiputaan seurakunta
Outi Palokangas 040 5471 472,
outi.palokangas@evl.fi

Karjasillan seurakunta
Marjaana Lassi 040 5747 108
marjaana.lassi@evl.fi

Kiimingin seurakunta
Anne Schönberg 040 7431 901
anne.schonberg@evl.fi

Oulujoen seurakunta
Maaret Sulkala 0443161654
maaret.sulkala@evl.fi

Oulunsalon seurakunta
Anne-Mari Koivu 044 7453 869,
anne-mari.koivu@evl.fi

Tuiran seurakunta
Kirsi Merenheimo-Mäenpää 040 5747 106,
kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

Tuomiokirkkoseurakunta
Tea Hieta 050 520 7757
tea.hieta@evl.fi

Pikkukouluissa perhe käyttää kaupungin palvelusetelin. Pikkukoulu on osa Oulun kaupungin koordinoimaa varhaiskasvatusta.

Kuva: Sanna Krook / Kirkon kuvapankki