Uutislistaukseen

Oulun hautausmaan infraa parannetaan 500 000 eurolla

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti asiasta kokouksessaan 16. huhtikuuta. Lisäksi esityslistalla oli muun muassa henkilöstöä ja johtokuntien kokoonpanoa koskevia asioita.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäätökset: 

§ 15 Oulun seurakuntayhtymän juristi Kristiina Harjuautti piti yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille lyhyen koulutuksen otsikolla: Läsnäolo- ja puheoikeus osana hyvää hallintoa.

§ 16 Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi toteutussuunnitelmat ja teki rakentamispäätöksen Oulun hautausmaan infran perusparannukseen ja myönsi sille määrärahan 500 000 euroa (kaukolämpö, valaistus ja hulevesiverkko).

§ 17 Yhteinen kirkkovaltuusto muutti joulukuussa voimaan tullutta Oulun seurakuntayhtymän hallintosääntöä niin, että hallintosääntöön lisätään henkilöstöasioiden johtokuntaa koskevat säännökset. Lisäksi hallintosääntöön päivitettiin hautaustoimen johtajan, henkilöstöjohtajan ja juristin nimikkeet 1.1.2024 voimaan tulleiden nimikemuutosten mukaisesti. 

§ 18 Yhteinen kirkkovaltuusto asetti henkilöstöasioiden johtokunnan vuodelle 2024. Johtokunta on seurakuntayhtymän henkilöstöpolitiikan suunnittelua, seurantaa ja arviointia varten.

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi Vesa Riihimäen, (Päivi Tuomivaara), varapuheenjohtajaksi Eveliina Korkiakankaan (Mikko Raudaskoski) sekä jäsenet (ja heille henkilökohtaiset varajäsenet). Irina Suominen (Rauno Hekkala), Lyly Rajala (Seija Torvela), Kirsi Anttila (Martti Heinonen), Matti Pisilä (Hannele Kurkela) ja Helena Lindqvist (Mari Tuunainen).

§ 19 Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi Kati Jurkolle eron yhteisen kirkkoneuvoston varajäsenyydestä ja valitsi Roy Mattsonille, jonka varajäsen Kati Jurkko on ollut, uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Päivi Moilasen. 

§ 20 Yhteinen kirkkovaltuusto lakkautti nykyisen arvioinnin ja hallinnon johtokunnan ja asettaa arvioinnin johtokunnan vuodelle 2024 sekä nimesi siihen jäsenet. Yhteinen kirkkovaltuusto nimesi puheenjohtajaksi Kati Jurkon (Marko Saxholm) varapuheenjohtajaksi Kari Vuollon (Eeva-Maria Parkkinen) sekä jäsenet (ja heille varajäsenet.) Jarmo Komulainen (Hilkka Haaga), Johanna Leponiemi (Marjut Kaajakari), Alanko Juha (Nissinen Antti), Lauri Koukkari (Matti Pisilä), Anna-Mari Raatikainen (Muhola Reijo).

Arvioinnin johtokunnan toimialana on arvioida Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän hallinnon, talouden ja yhteisen toiminnan tarkoituksenmukaisuutta, vaikuttavuutta ja raportointia sekä talouden tasapainoa. Hallintosääntöuudistuksen myötä aiemmin toiminut arvioinnin ja hallinnon johtokunta muuttuu sisäisenä tarkastajana toimivaksi arvioinnin johtokunnaksi.

§ 21 Yhteinen kirkkovaltuusto lakkautti palveluesihenkilön viran 1.1.2025 alkaen ja perusti rekisteriasiantuntijan viran 1.5.2024 alkaen, sijoituspaikkana Oulun aluekeskusrekisteri. Virka perustetaan 1.1.2025 lakkautettavan palveluesimiehen viran tilalle kyseistä virkaa hoitavan palveluesimiehen jäädessä eläkkeelle. Uuden viran tehtävänkuva, joka on lakkautettavaa virkaa laajempi.

§ 22 Yhteinen kirkkovaltuusto perusti johtavan diakonian viran 1.5. alkaen Oulujoen seurakuntaan ja siirsi diakonian virkaa hoitavan Anu Fedotoffin tähän virkaan sekä lakkautti Oulujoelta vapautuvan diakonian viran.

§ 23 Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi Oulun aluekeskusrekisterin johtaja Heikki Nissisen irtisanoutumisen.

§ 24 Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi Anne Riikolan esteen hoitaa luottamustointa Karjasillan seurakunnan viransijaisuuden vuoksi. 

§ 25 Ilmoitusasiat: Merkittiin tiedoksi huomio siitä, mikä taho kirjataan esittelijäksi yhteisen kirkkovaltuuston esityslistaan.

§ 26 Kokouksen päätös

 

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme.

19.4.2024 08.40