Kirkkoon kuulumattoman hautajaiset

Havunoksilla pisaroita.
Kuva: Sanna Krook /Kirkon mediapankki

Kirkot ja siunauskappelit ovat käytettävissä kristillisiä siunauksia varten. Näissä tiloissa hautaan siunaamisen toimittaa evankelisluterilaisen kirkon pappi kirkkokäsikirjan ohjeiden mukaisesti. Kappeleita voivat lisäksi käyttää kirkkojärjestyksen 2 luvun § 18 mainitut kirkkokunnat ja kristilliset yhteisöt. 

Kirkkoon kuulumattoman vainajan omaiset voivat ottaa yhteyttä hautauspalveluun tai pappiin mahdollisuudesta järjestää kirkollinen hautaan siunaaminen. Tämän keskustelun pohjana on kirkkojärjestyksen säännös 2:23 ”Kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi sielunhoidollisessa keskustelussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen ole riittäviä perusteita.”

Kirkkoon kuulumaton vainaja haudataan seurakunnan hautausmaahan. Oulun seurakuntayhtymä osoittaa hautapaikan vainajalle, jonka kotikunta oli kuolinhetkellä seurakuntayhtymän alueella. Oulujoen hautausmaalla on erillinen tunnustukseton alue, johon vainaja voidaan haudata, jos se on ollut hänen tahtonsa.

Se, mikä kylvetään katoavana, nousee katoamattomana. Mikä kylvetään vähäpätöisenä, nousee kirkkaana. Mikä kylvetään heikkona, nousee täynnä voimaa. 1. Kor. 15:42–43