Teema 6

Yhteiskehittäminen

Tavoite

Tavoitteena on seurakuntarajojen ylittävä yhteistoiminnallisuus.

Teemat

Tarkentuvat teemojen 1, 2, 3 ja 4 toteutusten kuluessa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu hankkeeseen osallistuville työntekijöille Oulun ev.lut. seurakuntayhtymästä, Limingan rovastikunnasta sekä Oulun ortodoksisesta seurakunnasta.

  • Tarkentuu teemojen 1, 2, 3 ja 4 toteutusten kuluessa.

Toteutus

Jatkuu 4/2022 saakka.

Toteuttaja

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, Diak sekä ulkopuolinen asiantuntija (tarkentuu myöhemmin).

 

Sininen palapelin palanen, jossa valkoisella teksti Teema 6.