Häät

Rakkautta kannattaa juhlia. Avioliitto on yhdessä elämistä, iloitsemista ja rakastamista – syvää sitoutumista toiseen ihmiseen. Kirkollisessa vihkimisessä liitolle pyydetään siunausta Jumalalta – liittoa kannattelevat ikuiset käsivarret.

Mennään naimisiin!

Häissä voi olla mukana vain pari läheistä tai paljon ystäviä ja sukulaisia. Ikimuistoiset häät voi järjestää halutessaan pienimuotoisesti ja ilman suuria järjestelyjä. Seurakunta tarjoaa jäsenilleen myös juhlatilat käyttöönsä ilmaiseksi. Lue lisää tilojen käytöstä.

Vihkipaikasta, -ajasta, -papista ja -kanttorista sovitaan kirkkoherranviraston kanssa. Jos vihkimiseen on pidempi aika, papin ja kanttorin nimi voidaan ilmoittaa vasta lähempänä toimitusta.

Kirkollinen vihkiminen on luonteeltaan seurakunnan jumalanpalvelus, joka etenee papin johdolla. Toimituksessa käytetään siihen sopivaa musiikkia. Vihkipari sopii kanttorin kanssa häämusiikista etukäteen.

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että sekä morsian että sulhanen ovat rippikoulun käyneitä ev.-lut. kirkon jäseniä tai toinen on rippikoulun käynyt ev.-lut. kirkon jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen kirkkokuntaan. Samaa sukupuolta olevien avioliitto on mahdollista solmia vain siviilivihkimisenä, mutta siihen liittyvä esteiden tutkinta voidaan tehdä myös seurakunnassa.


Oulun seurakuntien vihkiopas (pdf) Linkki avautuu uudessa välilehdessäsisältää käytännön ohjeita ja vinkkejä vihkipareille.

Jotta voi mennä naimisiin, täytyy ensin suorittaa avioliiton esteiden tutkinta.
> Selvitä avioliittosi esteettömyys

Papin voi valita itse

Pappi tulee yleensä siitä seurakunnasta, jossa morsian on kirjoilla. Toisinkin voi olla. Oulussa papin voi pyytää mistä tahansa seurakunnasta riippumatta siitä, minkä seurakunnan jäsen on. Kanttori tulee puolestaan siitä seurakunnasta, jonka kirkossa vihkiminen tapahtuu.

Papin, kanttorin ja suntion palvelukset ovat maksuttomia. Mikäli halutaan pappi tai kanttori jostakin muualta kuin Oulusta, tulee vihkiparin itse pyytää häntä. Tästä järjestelystä tulee ajoissa ilmoittaa kirkkoherranvirastoon. Tällöin mahdollisista matkakuluista huolehtii häiden järjestäjä.
 

> Tietoa uudesta etu- ja sukunimilaista, joka astui voimaan 1.1.2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä

> Tietoa avioliittolaista (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

> Kuuntele häämusiikkinäytteitä.

 

Minä nukuin, mutta sydämeni valvoi. Kuulin koputusta – rakkaani tulee!
Laulujen laulu 5: 2

 

Vihkihetket 2024


Perjantaina 23.2., 5.4., 11.10. ja 29.11. klo 14-19 Oulun tuomiokirkko

Vihkiaika on varattava etukäteen soittamalla Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirastoon p. 044 3161 401 (ma klo 9-16, ti-pe klo 9-14).

Vihkiaikoja on tarjolla puolen tunnin välein klo 14.00 alkaen. Vihkiparin tulee saapua kirkkoon 15 minuuttia ennen varattua vihkiaikaansa, jolloin pappi hetken juttelee heidän kanssaan ja sen jälkeen toimitetaan vihkiminen.

Vihkihetkeen tarvitaan mukaan esteettömyystodistus, joka tulee hankkia viimeistään seitsemän arkipäivää ennen vihkimistä. Jos kumpikaan vihittävistä ei ole Oulun ev.lut. seurakuntien jäsen, todistus haetaan jommankumman kotiseurakunnasta.

Esteettömyystodistuksessa tulee olla merkintä kirkon jäsenyydestä ja käydystä rippikoulusta. Todistajia ette tarvitse, mutta halutessanne voitte kutsua juhlaan läheisenne.

Avioliittokoulu ja aviosuhteen huoltoasema:

Tiesitkö, että...

... Varsinaista kihlausaikaa ei tarvita.

... Esteiden tutkinnassa varmistetaan, että parilla on oikeus mennä naimisiin.

... Mahdollisia esteitä vihkimiselle ovat mm. voimassa oleva avioliitto tai lähisukulaisuus.

.... Kirkollinen vihkiminen onnistuu, kun vähintään toinen vihittävistä on rippikoulun käynyt ev.-lut. kirkon jäsen. Myös toisen on oltava joko ev.lut. kirkon tai jonkin muun kristillisen uskontokunnan jäsen. Mikäli kumpikin kuuluu kirkkoon, kummallakin on oltava rippikoulu käytynä.

... Mikäli esteitä vihkimiselle ei ole, esteettömyystodistus annetaan viikon kuluttua esteiden tutkinnan pyytämisestä.

... Esteidentutkintatodistus on voimassa neljä kuukautta.

... Vihkimistilaisuus voidaan pitää myös muualla kuin seurakunnan tiloissa. Paikasta sovitaan papin kanssa.

.... Vihkimistä täytyy olla todistamassa vähintään kaksi henkilöä.

... Siviilivihkiminen voidaan siunata kirkollisesti.

 

Kuvassa nainen ja mies käsi kädessä, vihkitilaisuudessa kirkossa.
Kirkollinen vihkiminen on pyhä toimitus, jossa pyydetään yhteiselle liitolle Jumalan siunausta.

Uusi avioliittolaki ja kirkko

Uusi avioliittolaki on tullut voimaan 1.3.2017. Piispainkokous on antanut selonteon avioliittolain muutoksen johdosta Linkki avautuu uudessa välilehdessäelokuussa 2016.  Selonteon mukaan avioliittolain muutoksen myötä pappi ei saa oikeutta vihkiä samaa sukupuolta olevaa paria kirkolliseen avioliittoon tai toimittaa avioliiton siunaamista. Siviiliavioliiton solmineiden samaa sukupuolta olevien parien palvelemisessa voidaan seurakunnassa edelleen soveltaa piispainkokouksen vuonna 2010 antamaa pastoraalista ohjetta vapaamuotoisesta rukouksesta.

> Lisätietoa evl.fi-sivustollaLinkki avautuu uudessa välilehdessä


 

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

YouTube-video