< Takaisin

Sanat

Puhu äänellä jonka kuulen

Vuorovaikutuksen haaste suhteessa kiteytyy ajatukseen, miten puhua niin, että puoliso haluaa kuunnella ja kuunnella niin, että puoliso haluaa puhua.  Sanat ja puhuminen ovat vuorovaikutuksen tärkein väline. Puhunko niin, että puoliso voi kuunnella ja maltanko kuunnella niin, että toinen voi puhua? Puhumisen taitoa tarvitaan ainakin yhteyden rakentamiseen ja ylläpitämiseen, asioista sopimiseen, kuulumisten vaihtamiseen sekä tunteiden ja tarpeiden ilmaisuun.

Joskus puhuminen ei kuitenkaan onnistu kuten haluttaisiin. Puhumisesta saattaa seurata repiviä riitoja tai mykkäkoulua. Ne seuraavat usein oikeassa olemisen pyrkimyksiä tai loukatuksi tulemisen kokemuksia. Jotkut parit taas jättävät vaikeat asiat kokonaan käsittelemättä loukkaamisen ja loukatuksi tulemisen pelossa. Mykkäkoulu on painostava tapa satuttaa puolisoa, jolloin ei itsekään voi saada ymmärrystä.

Persoonalliset kyvyt itsensä ilmaisemiseen ovat erilaiset. Verbaalisen ilmaisun epäsuhta saattaa olla joskus hyvinkin merkittävä puolisoiden välillä. Puhumisen keinot myötäilevät usein persoonallisia ominaisuuksiamme: eloisat puhuvat paljon ja vilkkaasti, rauhalliset harvemmin ja hitaasti.
Rakentavaa vuorovaikutusta on hyvä opetella, jotta suhteen ilmapiiri kyettäisiin säilyttämään myönteisenä tai sitä voitaisiin parantaa. Puhumisen laadulla on merkittävä osuus parisuhteen tunneilmastossa. Myönteisen ilmapiirin säilyttävät pysyvät todennäköisemmin yhdessä, vaikka ongelmat ovatkin samoja kuin eroavilla pareilla.

Miettikään yhdessä vuorovaikutuksenne laatua ja ottakaa yhteiseksi tavoitteeksi rakentaa parempaa keskusteluyhteyttä välillänne. Aloittakaa parantavat toimet itsestänne esimerkiksi huomioilla seuraavia seikkoja:

Kuulen - en ainoastaan kuuntele.
Sovittelen sanoillani mieluummin kuin sivallan.
Kerron ajatukseni, olen suora - en oleta sinun tietävän.
Puhun tunteistani ja tarpeistani - vaadin vähemmän.
Kiitän sinua enemmän kuin moitin.
Kysyn useammin kuin tulkitsen sinua.
Kiihtyessäni pyrin sopimaan kanssasi, milloin asiasta voidaan puhua.
Pyrin päättämään riidan vielä tänään - en jättämään sitä avoimeksi.
Pysyn asiassa - en mitätöi menneisyyttä tai romuta tulevaisuutta.
Pyydän ja annan anteeksi, en odota sinun tekevän sitä ensin.

YouTube-video