Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtamisesta muutoksen johtamisen voimavara - TIMU

Hankkeen päätoteuttaja on Oulun seurakuntayhtymä ja hanke toteutetaan ryhmähankkeena, jossa mukana on myös Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Mistä on kyse? 

TIMU -hankkeen avulla kehitetään systemaattisesti tiedolla johtamista. Hankkeen avulla parannetaan henkilöstön tiedolla johtamisen valmiuksia ja lisätään ymmärrystä digitalisaation  mahdollisuuksista tiedolla johtamisessa ja prosessien tehostamisessa. 

Hankkeessa valmennetaan erityisesti esihenkilöitä, jotka sitoutuvat hankkeen myötä tiedolla johtamiseen.

Ketkä ovat mukana? 

Hankkeessa ovat mukana Oulun seurakuntayhtymä ja sen seitsemän seurakuntaa; Haukiputaan, Karjasillan, Kiimingin ja Oulujoen seurakunta sekä Oulun tuomiokirkkoseurakunta, Oulunsalon seurakunta ja Tuiran seurakunta. Hankkeseen on sitoutunut myös Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin esihenkilöt. 

Miksi TIMU?

Hanke auttaa strategian toteuttamisessa. Muuttuvassa toimintaympäristössä on entistä tärkeämpää johtaa perustuen eksaktiin tietoon. Tällä on vaikutusta koko organisaation suorituskykyyn, ennakointikykyyn, tulevaisuuden osaamistarpeiden suunnitteluun ja työn kehittämiseen. 

TIMU -hankkeen myötä voidaan parantaa henkilöstön digitaitoja vastaamaan tämän päivän tiedolla johtamisen vaatimuksia. Tavoitteena on saada tiedolla johtaminen keskeiseksi johtamisen välineeksi uudistuvassa toimintakulttuurissa. Tiedolla johtaminen on tehokas instrumentti organisaation muutosten toteuttamiseen. 

Askeleet tavoitteiden saavuttamiseksi 

Hanke toteutetaan teemoitettujen valmennusten, työpakettien ja -pajojen kautta. Näissä pureudutaan esimerkiksi toimintaympäristön tilannekuvaan, tiedolla johtamisen periaatteisiin ja menetelmiin sekä prosesseihin, tiedolla johtamisen välineisiin, tietotyön ja itsensä johtamisen teemoihin sekä muutoksen johtamiseen ja viestintään. 

Tiedolla johtaminen kuvana pitää sisällä mustan taustan, jossa vilisee numeroita.

Tiedolla johtamisesta muutoksen johtamisen voimavara - TIMU 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) 201687, 201734

1.9.2023-31.8.2025

Lisätietoja hankkeesta

Hankepäällikkö
Oulun seurakuntayhtymä
Yhtymän johto
Isokatu 17, PL 122
90101 Oulu