Mies katsoo kameraan.
Vesa Nissinen

Osallisuus suhteessa -hankkeessa keväällä 2022 johtamisvalmennusta johtaville viranhaltijoille, kirkkoherroille ja luottamushenkilöjohdolle

Keväällä 2021 toteutettu Oulun seurakuntayhtymän johtoryhmävalmennus saa nyt jatkoa keväällä 2022 kahdella työpajalla toteutettavalla johtamisvalmennuksella.

Ensimmäisen 14.2.2022 (klo 9-15.30) toteutettavan työpajan ”Johtoryhmä organisaation suunnannäyttäjänä” (työpaja 2.) kohderyhmänä ovat seurakuntayhtymän ja Limingan rovastikunnan johtavat viranhaltijat ja kirkkoherrat.

Toisen, 14.3.2022 (klo 12-15) toteuttavan työpajan ”Strateginen johtaminen muutoksessa” (työpaja 4.) kohderyhmänä ovat puolestaan seurakuntayhtymän ja Limingan rovastikunnan luottamushenkilöjohto.

Kummankin valmennuksen ja työpajan tavoitteena on seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien sekä Limingan rovastikunnan vuorovaikutteisuuden kehittäminen huomioiden hallinnon ja päätöksenteon järjestelyt strategisen johtamisen, strategian toteutuksen sekä hallitun muutoksen näkökulmasta.

Em. työpajat kuuluvat Osallisuus Suhteessa -hankkeen viiteen (5) keväällä toteuttavaan ns. yhteiskehittämisen työpajaan, joista työpajoista 1. (”Työhyvinvointi ja johtaminen”, kohderyhmänä seurakuntien työntekijät ja seurakuntalaiset) ja 3. (”Työhyvinvointi ja johtaminen”, kohderyhmänä seurakuntalaiset ja luottamushenkilöt) vastaa Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy.

Oulun seurakuntayhtymä hankkeen päätoteuttajana vastaa em. työpajoista 2. ja 4. sekä myös vielä suunnittelussa olevasta työpajasta 5., joka keskittyy verkostojen haltuunottoon ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Tämän myöhemmin keväällä toteutettavan työpajan kohderyhmänä ovat kaikki seurakuntayhtymän, Oulun seurakuntien, Limingan rovastikunnan ja Oulun ortodoksiseurakunnan työntekijät.

Valmentajana työpajoissa 2. ja 4. toimii KT, johtamisen ja esimiesvalmennuksen dosentti, yleisesikuntaeversti (evp.) Vesa Nissinen Deep Lead Oy:stä (www.deeplead.com). Vesa Nissinen on toiminut aiemmin Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen johtajana, toimitusjoh-tajana ja muutosjohtajana. Vesa Nissinen on kehittänyt syväjohtamisen valmennusme-netelmän ja valmentanut henkilökohtaisesti noin 1500 johtajaa, esimiestä ja valmentajaa.

Lisätiedot: Kim Wasama, Osallisuus suhteessa -hanke, puh. 040 571 4763, kim.wasama@evl.fi

Sivu päivitetty 22.12.2021