Henna-Mari Utter
Henna-Mari Utter
Mies katsoo kameraan.
Vesa Nissinen

Johtamis- ja vuorovaikutusvalmennusta kahdella osallistujajoukolla keväällä 2022

Osallisuus Suhteessa -hanke järjesti keväällä 2021 pilottivalmennuksena Oulun seurakuntayhtymän johtoryhmälle kaksi valmennustapahtumaa, jossa teemana oli johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen nimenomaan henkilökohtaisen kehittymisen näkökulmasta. Valmennusintervention toteuttajana toimi Deep Lead Oy, vastuuvalmentajaan KT, yleisesikuntaeversti (evp.), dosentti Vesa Nissinen.

Valmennuksesta saadun erinomaisen palautteen perusteella Osallisuus Suhteessa -hanke on päättänyt toteuttaa keväällä 2022, aikavälillä tammi-huhtikuu, samaan teemaan liittyen kaksi (2) rinnakkaista, kahdella (2) valmennusryhmällä toteutettavaa hybridi-valmennusta, jossa tavoitteena on oppimisen ja vuorovaikutteisuuden vahvistaminen erityisesti ammatillisen toimijuuden ja tavoitteellisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Erityishuomion kohteena on henkilökohtaisen vuorovaikutteisuuden kehittyminen suhteessa omaan työyhteisöön.

Ensimmäinen valmennusryhmä muodostuu Oulun seurakuntayhtymän johtoryhmän viranhaltijoista, kirkkoherroista ja palveluyksiköiden johtajista. Tämä valmennus-ryhmä käynnisti toimintansa 27.1.2022. Valmennusryhmän valmentajana toimii KT, johtamisen ja esimiesvalmennuksen dosentti, yleisesikuntaeversti (evp.) Vesa Nissinen Deep Lead Oy:stä. Vesa Nissinen on toiminut aiemmin Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen johtajana, toimitusjohtajana ja muutosjohtajana. Vesa Nissinen on kehittänyt syväjohtamisen valmennusmenetelmän ja valmentanut henkilökohtaisesti noin 1500 johtajaa, esimiestä ja valmentajaa.

Toinen valmennusryhmä muodostuu Oulun seurakuntayhtymän palveluyksiköiden tiimiesimiehistä, Oulun seurakuntien tiimivastaavista sekä Pohjois-Suomen ortodoksisen seurakunnan ja ortodoksisen hiippakunnan johtavista viranhaltijoista. Tämä valmennusryhmä käynnisti toimintansa 22.2.2022 valmentajanaan Henna-Mari Utter Deep Lead Oy:stä. 

Henna-Mari Utter on koulutukseltaan aikuiskasvatustieteen maisteri ja ammatillinen opettaja sekä sotatieteen kandidaatti. Päivätyössä Henna-Mari toimii Reserviupseerikoulussa maavoimien syväjohtamisen päävalmentajana.

Kummatkin valmennusryhmät sisältyvät Osallisuus Suhteessa -hankkeen työpajaan 2, josta vastaa hankkeen päätoteuttaja eli Oulun seurakuntayhtymä. Työpajasta 4. vastaa niinikään Oulun seurakuntayhtymä ja siinä kohderyhmänä ovat puolestaan Oulun seurakuntien luottamushenkilöjohto. Työpajojen 1. ja 3. toteutuksesta vastaa puolestaan Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy.

Lisätiedot: Kim Wasama, Osallisuus suhteessa -hanke, puh. 040 571 4763, kim.wasama@evl.fi 
 

Sivu päivitetty 25.2.2022