Teema 5

Johtamisen vahvistaminen

Tavoite

Tavoitteena on johtamisosaamisen vahvistaminen selkiyttämällä roolia ja vastuita työhyvinvoinnin johtamisessa ja työorganisaation kehittämisessä.

Teemat

Palveleva johtaminen työorganisaatiossa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu hankkeeseen osallistuville työntekijöille ja esihenkilöille Oulun ev.lut. seurakuntayhtymästä, Limingan rovastikunnasta sekä Oulun ortodoksisesta seurakunnasta.

Toteutus

Syksy 2021.

Toteuttaja

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, Diak sekä ulkopuolinen asiantuntija Deep Lead Oy.

Sininen palapelin palanen, jossa valkoisella teksti Teema 5.