Perheneuvonnasta apua perheen ja parisuhteen ongelmiin

Ei ole olemassa muureja
On vain siltoja
Ei ole olemassa
suljettuja ovia
On vain portteja.
- Tommy Tabermann

Ajankohtaista 

Perheasiain neuvottelukeskuksen toiminta kesän 2020 aikana

Perheasiain neuvottelukeskus on suljettu 6.7. - 26.7. välisenä aikana. Uusia ajanvarauksia ei oteta, eikä asiakastapaamisia pidetä kesäsulun aikana.

27.7. alkaen tapaamiset toteutetaan kasvokkain tai etäyhteyksillä mm. puhelimitse ja videoyhteydellä perheneuvojan lähettämän Teams-linkin välityksellä. Kasvokkaisissa tapaamisissa seuraamme viranomaisten ohjeistusta ja pidämme huolta molemmin puoleisesta turvallisuudesta, hygieniasta ja turvaväleistä. Kasvokkaisissa tapaamisissa on varauduttava turvamaskin käyttämiseen. Vanhat asiakkaat sopivat tapaamismuodosta perheneuvojan kanssa uuden ajan sopimisen yhteydessä ja uudet asiakkaat vastaanottosihteerin kanssa ensimmäisen ajanvarauksen yhteydessä.

Syksyn ryhmät on toistaiseksi siirretty. Ilmoitamme tilanteen muutoksista.

Poikkeuksellinen tilanne edellyttää joustavuutta ja kärsivällisyyttä meiltä kaikilta. Seuraamme tilannetta ja päivitämme muutoksia toiminnassamme seuraavan kerran elokuun lopulla.

Virkistävää kesää toivottaen!

Perheasiain neuvottelukeskuksen väki

 

Oulun seurakuntien perheasiain neuvottelukeskus

Kirkon perheneuvonta tarjoaa sielunhoidollista ja terapeuttista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Lisäksi järjestetään parisuhdekursseja ja eroryhmiä.

Keskustelemaan voit tulla yksin tai yhdessä joko kumppanin tai perheen jäsenen kanssa. Keskusteluissa asiakasta tuetaan tunnistamaan tunteita, löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja, etsimään toimivia vuorovaikutusmalleja.

Perheneuvonnan asiakkaaksi voi hakeutua puhelimitse ma - pe klo 9–11, lisäksi ma - ke klo 12-14, p. 044 3161 557. Puhelun yhteydessä tehdään alkuhaastattelu, jossa kartoitetaan asiakkaan tilanne ja millaista apua ollaan hakemassa.

Mahdolliset peruutukset on tehtävä viimeistään kolmea arkipäivää aikaisemmin joko soittamalla, teksti- tai puheviestillä numeroon 044 3161 557 tai sähköpostitse perheneuvontapalvelut.oulu(at)evl.fi. Ajanvaraukseen liittyviä viestejä käsittelemme edellä mainittuina soittoaikoina.

 

Ota yhteyttä meihin kun:

  • on vaikea puhua toisen kanssa
  • koet vieraantumista läheisessä ihmissuhteessa
  • seksielämä ei suju
  • uskottomuustilanteissa
  • jatkuvat riidat raastavat parisuhdetta
  • perheessä on ristiriitoja
  • erokysymykset mietityttävät
  • tarvitset perheasioiden sovittelua
Oulun seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksella on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämä virallinen perheasioiden sovittelulupa.
 


Keskustelut ovat maksuttomia ja ehdottoman luottamuksellisia. Perheneuvojat ovat tehtävään koulutettuja pari- ja perheterapeutteja.

Perheneuvonnan työmuotoja ovat:

Tarvittaessa ohjaamme muiden palveluiden piiriin.

Yksilöterapeuttinen keskustelu

Yksilökeskusteluihin voi hakeutua psyykkisesti kuormittavissa tilanteissa, ihmissuhdekriiseissä tai elämänmuutoksissa. Yhdessä perheneuvojan kanssa tilannetta arvioidaan ja mietitään, mitä olisi yhdessä mahdollista saavuttaa. Keskustelujen tavoitteena on purkaa ahdistusta, lisätä psyykkistä hyvinvointia ja itseymmärrystä sekä oppia ymmärtämän omia toimintatapojaan.

Pariterapia

Pariterapiaan hakeudutaan  parisuhteen ristiriidoissa tai perhe-elämään liittyvissä kysymyksissä . Yleisiä tulosyitä pariterapiaan ovat puolisoiden etääntyminen toisistaan, vuorovaikutusongelmat, uskottomuus, seksuaaliongelmat, perheenjäsenen sairastuminen, eron harkinta, henkinen ja fyysinen väkivalta.

Vaikeudet ovat voineet jatkua pitkään tai alkaa äkillisesti. Pariterapian tavoitteena on luoda  turvallinen ja avoin keskustelutila, jossa molemmat osapuolet tulevat kuulluksi ja jossa kumpikin voisi paremmin ymmärtää keskinäistä suhdettaan ja tapaansa olla vuorovaikutuksessa.

Perheterapia

Perheterapiassa pyritään  ymmärtämään ja hoitamaan perheen  vuorovaikutukseen ongelmia ja niistä aiheutuvaa kärsimystä. Avoimen tilan luominen vuoropuhelulle, kokemusten jakaminen ja ymmärryksen lisääntyminen voi auttaa perheenjäseniä näkemään toisensa uudessa valossa ja löytämään uusia ratkaisuja. Perheterapiassa puhutaan myös perheen myönteisistä voimavaroista ja mahdollisista aikaisemmista selviytymismalleista.


Perheterapiassa yksi tai useampi perheneuvoja tapaa perheenjäseniä tai koko perhettä.  Perheterapian tavoitteet, tapaamisten kokoonpano ja aikataulu sovitaan yhdessä perheen kanssa.

Lyhytkestoinen traumatyöskentely ( Emdr-menetelmä)

Traumatyöskentelyssä pyritään vähentämään psyykkisestä traumasta koituvia haittoja kuten masennusta, pelkoja ja ihmissuhdevaikeuksia.

Emdr-tramaterapia on lyhytkestoinen traumatyöskentely menetelmä, jonka käyttö nivoutuu aina yksilö-, pari-, tai perhetyöskentelyiden yhteyteen.

Ryhmät

Perheasian neuvottelukeskuksessa järjestetään erilaisia ryhmiä erosta selviytymiseen, parisuhteen hoitamiseen ja vanhemmuuden tukemiseen.

Alkavista ryhmistä ilmoitetaan perheasian neuvottelukeskuksen nettisivuilla ja Rauhan tervehdys -lehdessä.

 

Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelun tarkoituksena on tarjota apua erotilanteessa ristiriitojen selvittämiseksi ja lapsen aseman turvaamiseksi. Sovittelu tarjoaa luottamuksellisen ja tasapuolisen keskustelumahdollisuuden tilanteessa, jossa puolisot eivät pääse yhteisymmärrykseen ilman ulkopuolista tukea. Tavoitteena on tarjota välineitä ristiriitojen ratkaisemiseksi ja mahdollistaa sovinnon löytyminen erilaisten yhdessä päätettävien asioiden osalta. Lasten tarpeiden huomioiminen erotilanteessa on sovittelun keskiössä.

Työnohjaus ja koulutus

Perheasian neuvottelukeskus tarjoaa työnohjausta seurakuntien työntekijöille. Ne sovitaan aina tapauskohtaisesti työntekijän kanssa.
Koulutuksista myös sovitaan tapauskohtaisesti.


Kanssasi keskustelevat kirkon perheneuvojat:

Ilkka Kurjenmäki, johtava perheneuvoja

Marja Haapakoski

Tuomo Kinnunen

Vuokko Laurila

Marjo Myllymäki

Johanna Siira


Tukea parisuhteeseen

Loveteekki >>

 

 

 

 

Kaksi tyhjää tuolia.

Perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä.

Kirkon perheneuvonta auttaa maksutta

Parisuhdeongelmissa ulkopuolinen keskusteluapu usein auttaa. Seurakunnissa erityisesti perheasiain neuvottelukeskukset tarjoavat apua.

Hae apua parisuhdeongelmiin

Seksuaalisuus on myönteinen elämänvoima läpi elämän. Siinä ollaan ihmisyyden ytimessä.

Seksuaalisuus on myönteinen elämänvoima

Puolisosta eroaminen on prosessi, joka pitää sisällään monia vaiheita ja usein syviä ja vaikeita tunteita.

Ero on monivaiheinen prosessi

Jos joudut kohtaamaan omassa kodissasi väkivaltaa, älä jää asian kanssa yksin.

Myös perheväkivalta on ihmisoikeusrikkomus