Kesä 7 ryhmän tapaamiset

 

18.2. klo 17 ja 18 TEAMS


20.3.2021 klo 9-15, opetusta (sis. Lounaan), Tuiran kirkko (Myllytie 5)


19.4. klo 18.30-20 Nuorisotyön tapahtuma, Tuiran kirkko RIPPIKOULUKORTTI MUKAAN (Huom! Tilaisuus järjestetään jos koronatilanne sen sallii) PERUTTU

 
19.7. klo 17 Leiri-info nuorille, Pyhän Tuomaan kirkko / RIPPIKOULUKORTTIEN PALAUTUS

 

VANHEMPIEN TAPAAMINEN


11.5. klo 18-19, TEAMSissa

RIPPILEIRI


22.-29.7.2021 Rokuan leirikeskuksessa

KONFIRMAATIOHARJOITUKSET JA VALOKUVAUS


30.7. klo 11-13 molemmat ryhmät, Pyhän Tuomaan kirkko HUOM! MUUTTUNUT AIKA!

KONFIRMAATIO 31.7. ja 1.8.2021 klo 10 ja klo 13 Pyhän Tuomaan kirkko

Konfirmaatiojako lähetetään sähköpostitse toukokuulla.

 

 

 

Rippikoulukortista  

 

Korttiin kerätään merkinnät neljästä jumalanpalveluksesta sekä yhdestä kirkkokonsertista.                                              

Nuori etsii itsenäisesti tai vanhempansa kanssa sopivan tilaisuuden osoitteesta www.virtuaalikirkko.fi ja katselee sen.

Tilanteisiin voi osallistua reaaliajassa tai silloin, kun on itselle sopiva aika. Tallenteita säilytetään kahden viikon ajan Virtuaalikirkon arkistossa.

Rippikoulukortin sopivaan lokeroon merkitään tilaisuuden nimi ja ajankohta. Huoltaja allekirjoittaa kohdan, joka toimii kuittauksena videon katsomisesta.  

Diakoniatyöhön tutustumisesta tulee video, joka lähetetään nuorelle sähköpostitse. Nuorisotyöntapahtuma pidetään huhtikuussa, mikäli rajoitukset sen sallivat. Sieltä saa merkin nuorisotyö-kohtaan.     

Rippikoulukortit palautetaan leiri-infoon.

 

Palvelutehtävä

Haluamme rippikoulussa opettaa lähimmäisen rakkaudesta. Siihen liittyen jokainen rippikoululainen tekee omassa lähipiirissään palvelutehtävän jollekin läheiselle. Palvelutehtävä voi olla esimerkiksi lumen kolaaminen, pyykinpesu, läheisen kanssa ulkoilu, lastenhoito... Tärkeintä tehtävässä on, että siitä ei pyydetä palkkiota. Tehdystä tehtävästä pyydetään kuittaus rippikoulukortin viimeisellä sivulla olevaan kohtaan, johon myös merkitään mitä läheiselle on tehty. Palvelutehtäviä saa tehdä useampiakin jos haluaa :) 

RYHMÄN OHJAAJAT:


Petteri Tuulos, pappi                                                                          Tiina Siloaho, nuorisotyönohjaaja
040 531 3228                                                                                      040 518 0678
petteri.tuulos@evl.fi                                                                           tiina.siloaho@evl.fi 

Rippikoulun ulkoläksyt

 

Apostolinen uskontunnustus


Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen 
Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä 
Hengestä, syntyi Neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja 
haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, 
istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan
eläviä ja kuolleita,ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, 
syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.


Kymmenen käskyä (2.Moos 20:2-17 ; 5. Moos 5:6-21)


 1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia. 
 2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä. 
 3. Pyhitä lepopäivä.
 4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi. 
 5. Älä tapa. 
 6. Älä tee aviorikosta. 
 7. Älä varasta. 
 8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. 
 9. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta. 
 10. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä hänelle 
kuuluu.


Isä meidän –rukous (Matt 6:9-13 )


Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. 
Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä 
päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi niin 
kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä 
kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia 
iankaikkisesti. Aamen.


Herran siunaus (4 Moos 6:24-26)


Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon 
teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.


Pienoisevankeliumi (Joh. 3:16.)


Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, 
joka häneen uskoon, joutuisi kadotukseen vaan saisi iankaikkisen elämän.


Kaste- ja lähetyskäsky (Matt.28:18-20.)


Jeesus sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja 
tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän
Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän 
noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”