Rippikoulun usein kysytyt kysymykset

Minua ei ole kastettu, voinko tulla rippikouluun?

Rippikouluun voi ilmoittautua ja leirille osallistua ilman kastetta. Rippikoulun päätteeksi voidaan kuitenkin konfirmoida vain kastettu kirkon jäsen. Ratkaisu kasteesta ja kirkkoon liittymisestä tehdään nuoren ja perheen tahdon mukaan rippikoulun aikana. Kaste voidaan pitää talven aikana, leirillä tai leirin jälkeen ennen konfirmaatiota. Voit siis myös käydä ensin koko rippikoulun ja sen jälkeen päättää, tahdotko saada kasteen. Alaikäinen tarvitsee kasteeseen ja kirkkoon liittymisen molemmilta huoltajiltaan kirjallisen hyväksynnän.

Mistä saa ilmoittautumiseen liittyvän kaverikoodin ja miten se toimii?

Kaverikoodi liittää ilmoittautumisjärjestelmässämme kaksi henkilöä yhteen niin, että se pääsevät varmasti samaan ryhmään. Koodin saa siten, että ensin toinen rippikoululainen ilmoittautuu lomakkeella tavalliseen tapaan ja saa lomakkeelta ihan ilmoittautumisen lopuksi itselleen eteenpäin annettavaksi kaverikoodin. Se on hyvin pitkä jono kirjaimia ja/tai numeroita. Toinen ilmoittautuja puolestaan aloittaa ilmoittautumisensa valitsemalla "käytän kaverikoodia". Koodin syöttämisen jälkeen ryhmävalinnat kopioituvat samaksi kuin ensimmäisellä ilmoittautujalla ja enää tarvitsee täyttää yhteystiedot. Tämän takia on suositeltavaa, että katsotte kaverikoodia käyttävissä perheissä ryhmävalinnat yhdessä läpi niin, että kaikki valitut ryhmät sopivat varmasti molemmille perheille.

Meitä on kolmen kaverin porukka, jotka haluamme ehdottomasti samalle leirille. Mitä teemme?

Ilmoittautumislomakkeessa oleva kaverikoodi toimii vain kahden ilmoittautujan välillä, mutta voitte kaikki kirjoittaa ilmoittautumisen lisätietoihin toiveen, että olisitte samalla leirillä. Ilmoittautumisen päätyttyä rippikouluvastaavat tarkistavat kaikki annetut lisätiedot ja voivat ottaa toiveenne huomoon. Voitte myös laittaa aiheesta rippikouluvastaavalle viestin, jossa on kaikkien teidän yhteystiedot. Yli kolmen kaverin porukoiden toiveita voi olla vaikeaa huomioida ryhmäkokojen takia.

Voinko päästä leirille, joka ei ole kotiseurakuntani järjestämä?

Jokaiselle rippikouluikäiselle varataan paikka lähtökohtaisesti oman kotiseurakunnan leirille ja toisen seurakunnan leirille menoon tarvitaan jokin syy, joka on hyvä mainita ilmoittautumisen yhteydessä (esim. muutto, koulun käynti muualla Oulussa, kiusaaminen, vain yksi sopiva ajankohta). Jos haluat toisen seurakunnan ryhmään kaveritoiveen vuoksi, käytä kaverikoodia yhdessä tähän seurakuntaan kuuluvan kaverin kanssa ja pääsette samalle leirille. Erilaisiin teemarippikouluihin (esim. laskettelu) voi ilmoittautua mistä tahansa Oulun seurakunnasta kotiseurakunnasta riippumatta. Kannattaa huomata, että rippikoulussa on talven aikana pakollisia tapaamisia järjestävän seurakunnan tiloissa, joten niihin kulkeminen on syytä ottaa huomioon. Jos haluat leirille, jonka järjestävä taho on jokin muu kuin Oulun seurakunnat (esim. Kempeleen seurakunta, Suomen Lähetysseura), sinun tulee ilmoittautua Muualla rippikoulun suorittavien ryhmään ja suorittaa talven aikana kotiseurakuntaan tutustuminen täällä Oulussa. 

Mitä, jos pelkään, että koulukiusaajani on samalla leirillä?

Tämä asia on helpoin ratkaista, jos meillä on kiusaamisesta tieto jo ilmoittautumisaikana ennen ryhmien jakamista. Voit täysin luottamuksellisesti kertoa rippikouluvastaavalle kiusaamisesta ja henkilöstä, jonka kanssa et haluaisi samalle leirille, ja niin teidät osataan sijoittaa eri ryhmiin. Rippikouluryhmämme ovat usein täynnä, joten ryhmiin jakamisen jälkeen vaihdokset ovat mahdollisia vasta peruutuspaikkojen myötä. Rippikouluissamme on ehdoton kiusaamiskielto ja ohjaajat puuttuvat epäasialliseen käytökseen.

Suhtaudutaanko minuun ennakkoluuloisesti, jos kerron jo etukäteen asiasta X?

Leirillä ollaan kaukana kotoa ja ennestään tuntemattomien ihmisten kanssa. Leirielämä ja syvällisistä asioista puhuminen voi nostaa pintaan monenlaisia tunteita. Siksi sinulla ja meillä kaikilla on leirillä turvallisempaa, jos ohjaajilla on tieto sinun hyvinvointiisi vaikuttavista asioista, johtuvat ne sitten terveydestä, mielenterveydestä, sukupuoli-identiteetistä, sosiaalisista tilanteista, oppimisvaikeuksista tai perhesuhteista. Ohjaajille on tärkeää rakentaa rippikoulu niin, että sinulla on hyvä olla eikä sinun tarvitse pelätä erottuvasi joukosta tai jäävän jostain paitsi.

Pärjäänkö riparilla sairauteni tai mielenterveystilanteeni kanssa?

Kunhan motivaatiota riittää, rippikoulun saa aina käytyä ja se joustaa rippikoululaisen mukaan. Kuitenkin rippileirin olosuhteita voi suhteuttaa vertaamalla koulunkäyntiin. Koulussa ollaan päivässä 6-8 tuntia, jonka jälkeen pääsee kotiin lepäämään. Rippileirillä päivä kestää aamukahdeksasta iltakymmeneen. Vaikka vain pieni osa tuosta ajasta on opiskeluun liittyvää työskentelyä, toisten leiriläisten kanssa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ollaan koko päivä ja makuuhuonekin jaetaan toisten kanssa. Omaa rauhoittumis- ja lepoaikaa voidaan päivään tarpeen mukaan järjestää hieman, mutta tarkoitus on, että leirillä eletään koko ryhmä samassa rytmissä ja aikataulussa. Jos sairaus vaatii päivittäisiä hoitotoimenpiteitä (esim diabetes), leirillä niiden suorittaminen on hallittava itse. Leirillä pärjäämiseen antaa lisää pelivaraa se, jos leiripaikka valitaan lähellä Oulua olevista leirikeskuksista, jolloin on mahdollista vaikka rauhoittua yksi yö kotona tai huoltajien käydä auttamassa terveysasioissa. Rippikouluvalikoimassa olevat päivärippikoulut ja yhdistelmäriparit (päiväriparin ja lyhyen leirin yhdistelmät) ovat hyviä ja kivoja tapoja käydä rippikoulu, joissa joustoa on enemmän ja ryhmät pienempiä. Myös yksityisopetuksena käytävä rippikoulu on aina vaihtoehto, jos ryhmässä toimimiseen liittyy haasteita. Jo ennen ilmoittautumista parhaasta rippikouluvaihtoehdosta kannattaa keskustella rippikouluvastaavien kanssa ja ryhmävalinnan jälkeen ryhmän työntekijöiden kanssa, jotta rippikoulusta saadaan turvallinen ja positiivinen kokemus.

Saako rippikoulumaksuun helpotusta, jos meillä on vaikea rahatilanne?

Kyllä saa. Päätöksen rippikoulumaksusta vapautuksesta tekee oman seurakunnan diakoniatyöntekijä perheen taloustietojen perusteella. Löydät heidän yhteystietonta kotiseurakuntasi nettisivuilta. Yhteydenottoa ei kannata jännittää, sillä samalla kuulet, millaista muuta apua perheenne voi saada seurakunnalta.

Harrastan aktiivisesti jotain lajia, joten harjoituksia ja kilpailuja on paljon. Saako niiden takia olla rippikoulusta pois?

Rippikoulu on ainutkertainen jakso elämässä ja me toivomme, että se tuntuu sinustakin siltä. Tärkeiden kilpailujen takia poissaolo on mahdollista, mutta korvaat tapaamisen itsenäisillä tehtävillä tai muulla tilaisuudella vetäjien ohjeiden mukaan. Talven kokoontumiset tähtäävät ennen kaikkea tutustumiseen kesää varten, joten sinulla on mukavampi lähteä leirille, kun olet ollut mukana kokoontumisissa jo talven aikana. Leiriltä poistuminen ei ole mahdollista tai järkevää. Jos kesän harrastusaikataulusi muuttuvat, on parempi vaihtaa leirin ajankohtaa.