Karjasilta-Kaukovainio alueneuvosto

Karjasillan toimintamalli on aluetyöpainotteinen. Seurakunta on toiminnallisesti jaettu kolmeen alueeseen: Karjasilta-Kaukovainio, Kaakkuri ja Kastelli-Maikkula. Aluetyönsä kautta seurakunta tulee lähelle ihmisiä juuri siellä missä he ovat ja palvelee alueen ihmisiä heidän tarpeistaan käsin. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti alueen koulujen, päiväkotien, laitoksien ja yritysten kanssa. Seurakunta on mukana myös Höyhtyän ja Kaukovainio-Hiirosen suuralueiden alueyhteistyöryhmissä. Seurakuntaneuvosto valitsee alueneuvostojen jäsenet 4 vuodeksi kerrallaan.

Alueneuvoston tehtävät

  1. Suunnitella, kehittää ja toteuttaa alueensa seurakuntatyötä yhteistyössä kaupungin, järjestöjen, yhdistysten ja alueen muiden toimijoiden kanssa
  2. Valmistelee seurakuntaneuvostolle aluetyön seuraavan vuoden toimintasuunnitelman sekä arvioivan kuvauksen edellisen vuoden aluetyöstä

Karjasilta-Kaukovainio alueneuvosto 2019 - 2022

Jäsenet: Yrjö Vilhunen, Tiina Nokela, Antti Pöyry, Tuomo Niemelä, Marja Miettunen, Henna Karhumaa ja Pekka Vuollo.

Varajäsenet: Mika Pouke, Martti Hannula, Marja-Riitta Mikkola

Seurakuntaneuvoston edustajat: Laura Ritola, Eero Lyytinen, Leena Kuha ja Marja Miettunen

Kimmo Kieksi, aluekappalainen, puheenjohtaja
Maija Hyvönen, aluepappi, sihteeri

 

(Päivitetty 5/2020 KK)

Ihmiset ja kahvikuppi