Rippikoulu

 

Rippikoulu 2020

Kesän rippikoulut toteutetaan Oulussa päivärippikouluina

 

Oulun seurakuntien tulevan kesän rippikoulut toteutetaan leirien sijasta kaupunkialueella 4-6 päivän mittaisina päivärippikouluina. Rippikoulujen ajankohdat säilyvät samoina ja myös konfirmaatiot järjestetään ennalta suunniteltuina viikonloppuina.  Pienryhmärippikoulut ja kehitysvammaisten rippikoulut on siirretty lähiopetuksen osalta kokonaisuudessaan myöhempään ajankohtaan.

Vaikka yöpyminen ei ole mahdollista päiväleireillä, toteutuksessa pyritään samanlaiseen toiminnallisuuteen ja elämyksellisyyteen kuin leireilläkin. Päätös leirien muuttamisesta päivärippikouluiksi perustuu siihen, että kaikille osallistujille halutaan turvata tasavertainen mahdollisuus osallistua rippikouluun turvallisesti.
Riskiryhmien kohdalla myös etärippikoulu on mahdollinen vaihtoehto.

Ryhmäkoot eivät saa ylittää valtiohallinnon ohjeistusta eli ryhmissä on enintään 50 osallistujaa työntekijät ja isoset mukaan laskettuna. Turvavälien vuoksi osallistujat jaetaan tarvittaessa pienempiin ryhmiin.

Rippikouluryhmien työntekijät ottavat yhteyttä lähipäivinä kaikkiin rippikoulunuorten perheisiin ja antavat lisätietoja rippikoulun ja konfirmaation toteutuksesta. Lisätietoja löytyy myös osoitteesta: www.oulunseurakunnat.fi/rippikoulu.

“Osalle voi olla pettymys, etteivät leirit toteudu, mutta turvallisuus on asetettava etusijalle. Leirejä ei näissä poikkeusoloissa olisi kuitenkaan voitu toteuttaa samalla tavoin kuin normaalioloissa. Haluamme rakentaa päivärippikouluista mahdollisimman pitkälle leirinomaisen elämyksellisen kokemuksen, jossa nuoret voivat oppia yhdessä tekemisen kautta”, kertoo Oulun yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Niilo Pesonen.

Konfirmaatioihin voi osallistua myös verkossa

Rippikoulun päättävät konfirmaatiot toteutetaan ennalta sovittuina viikonloppuina.  Suurimpien ryhmien kohdalla konfirmaatiotilaisuudet saatetaan jakaa kahdelle päivälle, mutta perheet voivat kuitenkin viettää juhlat kodeissaan oman aikataulunsa mukaan. Turvavälien vuoksi osallistujamäärää joudutaan rajaamaan, mutta kaikki konfirmaatiot striimataan verkkoon, eli osallistuminen on mahdollista myös netin välityksellä.

Rippikoulun käy Oulussa vuosittain noin 90 prosenttia ikäluokasta. Tänä vuonna mukaan on ilmoittautunut noin 2000 osallistujaa, joista suurin osa on vuonna 2005 syntyneitä nuoria.

Lisätietoja antavat:

 

Oulun seurakuntien rippikouluvastaava: Elisa Heikkinen p. 050 513 3225, elisa.heikkinen@evl.fi

Oulun yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Niilo Pesonen p. 044 316 1584,  niilo.pesonen@evl.fi

Kiimingin seurakunnan rippikouluvastaava Jii-Pee Nyyssönen p. 044 788 4058,  jii-pee.nyyssonen@evl.fi