Oulujoki 2A ryhmän tapaamiset 

Tieto vanhempainillasta lisätty 15.3
Vanhempainilta ja leiri-info siis 30.5 kello 18 Hintan seurakuntatalolla. Huoltajia pyydetään mukaan.


27.4.2024 klo 9-15 Hintan seurakuntatalo
28.4.2024 klo 10-13 Hintan seurakuntatalo
30.5.2024 klo 18-19 Leiri-info ja vanhempainilta Hintan seurakuntatalolla
11.6.2024 Intensiivipäivä Oulujoen Pappilassa ja kirkolla
29.6.2024 harjoitus ja valokuvaus Oulujoen kirkko kello 16
konfirmaatio 30.6.2024 kello 10. Nuoret tulevat paikalle kello 9:30.

Leirijakso 12.–17.6.2024 Pikku-Syötteellä

Menneet tapaamiset:
25.11.2023 klo 10-14 Hintan seurakuntatalo. Yhteinen info huoltajille ja nuorille kello 13.
28.1.2024 kello 10 Rippikoulusunnuntain messu, Oulujoen kirkko
17.2.2023 kello 13 Lähetyslauantai Hintan seurakuntatalolla

Katariina Sjöholm katariina.sjoholm@evl.fi 040 153 4836
Anu Fedotoff anu.fedotoff@evl.fi 040 574 7098
Tom Pajukangas tom.pajukangas@evl.fi  044 788 4127