Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston valitsema valmistelu- ja toimeenpanoelin. Oulussa siihen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 15 jäsentä. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi tuomiokapituli nimittää jonkun yhtymän seurakuntien kirkkoherroista.

Kirkkoneuvoston tehtäviä:

  • johtaa seurakuntayhtymän hallintoa, taloutta ja omaisuudenhoitoa
  • valmistelee yhteisessä kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee päätökset
  • päättää kirkollisista kirjoista kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa
  • valvoo seurakuntien etua

Luettelo yhteisen kirkkoneuvoston jäsenistä ja varajäsenistä löytyy täältä.

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta.

Puheenjohtajana toimii Tuiran seurakunnan kirkkoherra Niilo Pesonen, p. 044 316 1584 / niilo.pesonen@evl.fi.

 

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen tai varajäsen: Tweb-portaaliin pääset tästä linkistä.