Avioliiton esteiden tutkinta

Jotta voi mennä naimisiin, täytyy ensin suorittaa avioliiton esteiden tutkinta. Täytä ja tulosta lomake ja palauta se keskusrekisteriin.

Samalla voit palauttaa myös lomakkeen, jossa kysytään lupa vihkimistiedon julkaisemiseen.

Molemmat lomakkeet voi täyttää myös suoraan keskusrekisterissä.

Huom! Esteidentutkintatodistus kirkollista vihkimistä varten on suositeltavaa hakea Oulun seurakuntien keskusrekisteristä tai kirkkoherranvirastosta. Jos kumpikaan vihittävistä ei ole Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsen, todistus haetaan jommankumman kotiseurakunnasta. Mikäli todistus pyydetään maistraatista eikä siinä ole merkintää seurakunnan jäsenyydestä ja rippikoulun käymisestä, se ei ole riittävä kirkolliseen vihkimiseen. Kirkollinen vihkiminen on mahdollista vain silloin, kun on kyse miehen ja naisen välisestä avioliitosta.

Myös samaa sukupuolta olevien avioparien esteidentutkinta voidaan suorittaa seurakunnissa tai keskusrekisterissä. Lisätietoa: Uusi avioliittolaki ja kirkko.

Yhteystiedot:

Keskusrekisteri
Isokatu 17, 1. krs.
90100 Oulu

Aukioloajat:
Maanantaista perjantaihin klo 9 - 16

Avioliittoasiat
puh. (08) 316 1310

> Häät-sivulle