Uutislistaukseen

Kuntien vapaa-ajan palveluja kaivattiin koronakeväänä

Kuntien maksuttomien tai edullisten vapaa-ajan palvelujen merkitys arjen hyvinvoinnille nousi esiin OuluToivo2020 -hankkeen keskustelutilaisuuksissa syys-lokakuussa 2020.

Avattu kirja, takana kirjahylly.

Kuva: Pixabay

Vaikka valtaosa työn ja opiskelun ulkopuolella olevista työikäisistä oululaisista koki, ettei palvelujen sulkeminen vaikuttanut heidän elämäänsä, yli kolmasosa vastaajista kuitenkin kertoi, että kirjaston tai liikuntapalvelujen sulkemisella oli merkitystä. 

Keskustelutilaisuuksissa kysyttiin jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä kevään poikkeusaikana (maalis-toukokuu). Vastaajilta kysyttiin, oliko asioinnissa ollut vaikeuksia tai miten palvelujen sulkeminen vaikutti arkeen. Samalla kartoitettiin asioita, jotka olivat tuoneet arkeen iloa ja onnellisuuden tunteita sekä auttaneet jaksamaan.

Matalan kynnyksen palvelut rytmittävät arkea

Tulosten perusteella matalan kynnyksen palveluilla voidaan ennaltaehkäistä terveyshaittoja ja sosiaalista eristäytymistä normaalioloissa. Säännöllinen ryhmäliikunta tai käynnit kirjaston lukusalissa voivat olla työelämän ja opiskelun ulkopuolella oleville tärkeitä arkea rytmittäviä asioita. 

”Toivottavasti kunnissa nyt mietitään, miten liikunta-, kulttuuri- ja kirjastopalveluja voitaisiin jatkossa tarjota myös poikkeusaikoina. Kirjastojen osalta toki e-kirjastot tarjoavat jo paljon mahdollisuuksia. Keskusteluissa nousi esille kuitenkin näiden palvelujen merkitys myös siinä, että on paikkoja, jonne kotoaan voi mennä, vaikka rahaa olisi käytettävissä vähän”, sanoo lehtori Heini Sajalin Diakonia-ammattikorkeakoulusta. 

Syksyllä järjestettyjen keskustelujen kutsujina olivat paikalliset diakoniatyöntekijät sekä Vuolle Setlementti ry:n ja Byströmin Ohjaamon työntekijät. Henkilökohtaiselle keskustelutilaisuudelle varattiin aikaa 30 minuuttia ja ne toteutettiin pääasiassa seurakuntien tiloissa. Keskusteluja kävivät hankkeen työntekijät, seurakuntien diakoniatyöntekijät ja Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi-diakoni - ja sairaanhoitaja-diakonissa -opiskelijat. 

Vastaajia oli yhteensä 87 henkilöä. Vastaajien ikä oli 19–65 vuotta, keskiarvoikä oli 45 vuotta. Vastaajista 52 oli naisia ja 35 miehiä. Keskustelutilaisuuteen osallistuneille annettiin elintarvikekassi, jonka mukana oli kotimainen GlobeHope -kestomaski. 

Tuloksena ohjaus- ja koordinaatiomalli poikkeusoloihin

OuluToivo2020 -hankkeessa luodaan tehokas ohjaus- ja koordinaatiomalli mahdollisia poikkeusoloja varten. Mallissa vahvistetaan työikäisten osallisuutta, toimintakykyä ja yhteisöllisyyttä. Samalla kehitetään paikallisten toimijoiden (kaupunki-seurakunta-järjestöt) välistä yhteistyötä. Hankkeen päätöstilaisuus julkaistaan videotallenteena 27.11.2020 ja loppuraportti valmistuu alkuvuodesta 2021. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja päätoteuttaja on Oulun seurakuntayhtymä. Diakonia-ammattikorkeakoulu eli Diak on hankkeen osatoteuttaja. Myös Oulun kaupunki on mukana hankkeessa.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Anja Saukkomaa, Oulun seurakuntayhtymä, anja.saukkomaa@evl.fi, puh. 040 574 7119 
Lehtori Heini Sajalin, Diakonia-ammattikorkeakoulu, heini.sajalin@diak.fi, puh. 050 4726 991 

Hankkeen aiemmat uutiset:

16.9.2020 Kyselyn tulos: sote-ammattilaiset epätietoisia avun perillemenosta koronakevään aikana Oulussa

2.7.2020 Koronakevään kokemuksista oppia OuluToivo2020-hankkeessa

 

12.11.2020 09.49