Uutislistaukseen

Koronakevään kokemuksista oppia OuluToivo2020-hankkeessa

Oulun seurakuntayhtymä on käynnistänyt kesäkuun alussa OuluToivo2020-hankkeen, jossa luodaan tehokas ohjaus- ja koordinaatiomalli mahdollisia poikkeusoloja varten. Mallissa vahvistetaan työikäisten osallisuutta, toimintakykyä ja yhteisöllisyyttä. Samalla kehitetään paikallisten toimijoiden (kaupunki-seurakunta-järjestöt) välistä yhteistyötä.

Oulun tuomiokirkko

Marraskuun loppuun saakka jatkuva hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta sekä Oulun kaupungilta. Päätoteuttaja on Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä ja osatoteuttajana toimii Diakonia-ammattikorkeakoulu. 
Hankkeen kohderyhmänä ovat työikäiset, työelämän ulkopuolella ja koulutuspaikkaa vailla olevat oululaiset. Hankkeessa kehitetään myös yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa ja otetaan huomioon digitaalisten palveluiden hyödyntäminen poikkeusoloissa.

Koronan vaikutukset sote-palveluihin merkittäviä


OuluToivo2020-hanke syntyi koronavirusepidemian seurauksena, kun poikkeustilanteen vaikutukset alkoivat kasaantua ja vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden, yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan ja työllisyyspalvelujen järjestämiseen. Tämä näkyi myös kirkon diakoniatyössä esimerkiksi kasvaneena ruoka-avun tarpeena. 


OuluToivo2020-hanke tekee yhteistyötä Oulu-apu -toiminnan kanssa, jonka pääasiallinen kohderyhmä ovat ikäihmiset ja lapsiperheet.


"Diakoniatyöstä on saatu viestiä, että koronakriisissä erityisesti työelämän ulkopuolella olevat työikäiset ovat jääneet vaille tukea.  Haluamme vahvistaa heidän osallisuuttaan ja samalla selkiyttää eri toimijoiden rooleja ja vastuita, jotta kriisitilanteessa pystyttäisiin antamaan apua nopeasti eikä tehtäisi päällekkäistä työtä. Hanke myös tukee Oulun ev.lut. seurakunnan strategiaa, jonka tavoitteita ovat sosiaalisen osallisuuden lisääminen, polarisaation vähentäminen ja köyhyyden torjuminen", kertoo yhtymäjohtaja Pekka Asikainen Oulun ev.lut. seurakuntayhtymästä.

Lisätietoja:


Hankepäällikkö Kim Wasama, Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä, 040 571 4763, kim.wasama@evl.fi
Projektipäällikkö Anja Saukkomaa (1.8.2020 alkaen), Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä, 040 574 7119, anja.saukkomaa@evl.fi 
 

 

2.7.2020 09.03