Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 26.8.

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 26.8. klo 16.15 alkaen.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli vs. viestintäjohtaja Virpi Mäkitalo p. 040 546 2713.

Käsitellyt asiat (päätökset ovat virallisia vasta kun pöytäkirja on tarkastettu)

 

§95 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

-Merkittiin tiedoksi

 

§96 Poistosuunnitelman hyväksyminen 1.1.2021 alkaen

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi esityslistan mukaisen poistosuunnitelman.

 

§97 Aktivointirajan hyväksyminen

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle seuraavien aktivointirajojen hyväksymistä:

-Koneet, kalusto, laitteet, atk-järjestelmät yli 60 000 € (alv 0 %)

-Kiinteistöjen korjausmenot yli 150 000 € (alv 0 %)

 

§99 Talousjohtajan saatavien poistoraja

Päätettiin antaa talousjohtajan viranhaltijalle oikeus päättää saatavien poistamisesta kirjanpidosta yhteensä 30 000 euroon saakka vuodessa.

Saatava voidaan poistaa pääosin vain, kun velallinen on todettu tuomioistuimessa tai suoraperinnässä varattomaksi. Merkittävät yksittäiset perimättä jääneet saatavat tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston tietoon tai päätettäväksi.

 

§100 Työterveyshuoltopalvelujen irtisanominen, sopimuksen päättymispäivä 28.2.2022

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että:

1. voimassa oleva Pihlajalinna Oulu Oy:n työterveyshuollon sopimus irtisanotaan optiokauden päättymiseen 28.2.2022, irtisanomisajan ollessa 6 kk.

2. seurakuntayhtymä kilpailuttaa työterveyspalvelut vuoden 2021 aikana.

3. työterveyden laajuus pidetään aiempien vuosien tasolla ja laatukriteerien määrittelyssä käytetään arviointiperusteina palvelun hinnan, laadun ja saatavuuden lisäksi käytössä olleita kriteereitä, huomioiden yhtymän strategia ja sen mukaiset työhyvinvointi-, työkyky- ja työterveystarpeet.

4. kilpailutus suoritetaan virkamiestyönä henkilöstöpalvelujen ja lakimiehen taholta käyttäen ulkopuolista asiantuntijapalvelua hankinnan suunnittelun ja pisteytys- ja hinnoittelumallien osalta kilpailutuksen laatukriteerien saavuttamiseksi.

 

§101 Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän vapaa-ajanyhdistys Kirvan toimintakertomus ja tilinpäätös 2020–2021 sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma 2021–2022

-Merkittiin tiedoksi

 

§102 Karjasillan seurakunnan toimitilat, tarveselvitystyöryhmän asettaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto

1. asetti Karjasillan seurakunnan toimitilat -tarveselvitystyöryhmän. Puheenjohtajaksi nimettiin kiinteistöjohtaja.

Jäseniksi nimettiin Karjasillan seurakunnan kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston edustaja, kiinteistötoimen johtokunnan edustaja Liisa Lahti, työntekijöiden edustajaksi kappalainen Pekka Mustakallio ja sihteeriksi kiinteistösihteeri;

2. nimesi yhteisen kirkkoneuvoston omaksi edustajaksi työryhmään Eero Hyytisen

 

§103 Yli-Iin seurakuntatalo, rakennuksen purkupäätös ja määräraha

Yhteinen kirkkoneuvosto

1.hyväksyi Yli-Iin seurakuntatalon purkamisen, kustannusarvio 109.000 euroa (sis. alv 24 %);

2.päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se

- tekee päätöksen Yli-Iin seurakuntatalon purkamisesta ja

- myöntää hankkeelle 109.000 euron määrärahan (sis. alv 24 %).

 

§104 Yli-Iin seurakuntakoti, uudisrakennus, toteutussuunnitelmien hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä Yli-Iin seurakuntakoti, uudisrakennus, toteutussuunnitelmat, määräraha 1.122.000 euroa (sis. alv 24 %), mikäli yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen Yli-Iin seurakuntatalon purkamisesta ja myöntää hankkeelle esityksen mukaisen määrärahan.

 

§105 Oulun seurakuntayhtymä ja Itä-Suomen yliopisto – sopimus professioalojen harjoittelusta

Valtuutettiin yhtymäjohtaja Pekka Asikainen allekirjoittamaan Oulun seurakuntayhtymän puolesta sopimus Itä-Suomen yliopiston kanssa professioalojen harjoittelusta Oulun seurakunnissa.

 

§106 Palvelusihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikkana Oulun aluekeskusrekisteri

Valittiin Oulun seurakuntayhtymän palvelusihteerin pysyväisluonteiseen työsuhteeseen Ritva Kovalainen, sijoituspaikka Oulun aluekeskusrekisteri.

Varalle valittiin Riikka Anttila. Työsuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

 

§107 Palvelusihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen haettavaksi julistaminen, sijoituspaikkana hautauspalvelut

Päätettiin julistaa haettavaksi palvelusihteerin pysyväisluonteinen työsuhde, sijoituspaikkana hautauspalvelut.

 

§108 Määräaikaisen palvelusihteerin palkkaaminen Oulun aluekeskusrekisteriin; Herman Hautabacka ajalle 1.10.2021 – 31.3.2022

Päätettiin palkata Herman Hautabacka Oulun aluekeskusrekisteriin määräaikaiseksi palvelusihteeriksi 1.10.2021–31.3.2022. Viikoittainen työaika on 20 tuntia, tätä voidaan kasvattaa jaksoittain 30 tuntiin työtilanteen (lomien ja sairauspoissaolojen sijaistus) mukaan.

 

§109 Palvelusihteeri Mira Karppisen irtisanoutuminen

Yhteinen kirkkoneuvosto:

1. merkitsi irtisanoutumisen tiedoksi.

2. julisti pysyväisluonteisen työsuhteen haettavaksi.

 

§110 Controller Maria Satalahden sivutoimilupahakemus

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää controller Maria Satalahdelle sivutoimiluvan ajalle 1.1.2022 – 31.12.2022.

 

§111 Diakonian viranhaltija Christa Moilanen-Hyttisen sivutoimilupahakemus

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää diakonian viranhaltija Christa Moilanen-Hyttiselle sivutoimiluvan ajalle 1.9.2021–31.8.2022.

 

§112 Viranhaltijapäätökset

-Merkittiin tiedoksi

 

§113 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 14.9.2021

-Merkittiin tiedoksi

 

§114 Ilmoitusasiat

-Merkittiin tiedoksi

27.8.2021 08.25