Uutislistaukseen

Päätökset Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 28.4.

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidettiin  torstaina 28.4.2016.
 
 
 
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista, pöytäkirja ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksentekoLinkki avautuu uudessa välilehdessä.
 
 
Päätökset yhteisen kirkkoneuvoston 28.4.2016 kokouksessa
 
§76 Ei julkinen hankinta-asia: Oulun, Oulujoen ja Haukiputaan hautausmaiden jätehuolto 2016 - 2018, urakoitsijan valinta
Päätös: ei julkinen
 
§77 Määräalan myynti tilasta Arola 564-430-37-16, Oulunsalo
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää tehdä ko. kiinteistökaupan; valtuutti yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
 
§78 Henkilöstötilinpäätös 2015 (liite)
Merkittiin tiedoksi.
 
§79 Rauhan Tervehdys -lehden tuleva toimintamalli
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän edustajiksi luottamushenkilö Tuula Okkosen ja talouspäällikkö Arja Ahosen toukokuussa järjestettävään neuvottelutilaisuuteen, jossa neuvotellaan Rauhan Tervehdyksen tulevasta toimintamallista.
 
§80 Edustajan valinta Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokouksiin
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokouksiin vuodelle 2016 Oulun tuomiokirkkoseurakunnan toiseksi edustajaksi  Sirkka-Liisa Myllylän. Kiimingin seurakunnasta Pekka Aittakummun tilalle vuodelle 2016 valittiin Martti Väänänen.
 
§81 Kiinteistönhoitajan työsuhteen täyttäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän kiinteistönhoitajan pysyväisluonteiseen työsuhteeseen Mirva Leinosen. Varalle valitaan Riitta Hautajoki.
 
§82 Palvelusihteerin työsuhteen täyttäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän palvelusihteerin pysyväisluonteiseen työsuhteeseen Mira Karppisen.
 
§83 Marja Ollikainen palkataan palvelusihteerin työloman sijaiseksi ajalle 28.6.2016 - 31.12.2016
Marja Ollikaisen palvelusuhdetta jatkettiin 31.12.2016 saakka tai siihen saakka kunnes vakituinen palvelusihteeri Sari Roivainen palaa työlomaltaan.
 
§84 Järjestelmäasiantuntija Mika Davidilan irtisanoutuminen
Merkittiin tiedoksi.
 
§88 Jenni Siljanderin palkaaminen oppilaitosteologin viransijaiseksi (lisälistalta)
TM Jenni Siljander palkattiin oppilaitosteologin viransijaiseksi (100 %) ajalle 1.6. - 31.12.2016. Jenni Siljanderille pyydetään virkamääräys Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta. Viransijaisuuden perusteena on vakituisen viranhaltijan virkavapaus.
 
 
Julkaistu 28.4.2016
 
 

2.5.2016 10.05