Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 27.5.

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 27.5. klo 16.15 alkaen.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli vs. viestintäjohtaja Virpi Mäkitalo p. 040 546 2713.

  

Käsitellyt asiat (päätökset ovat virallisia vasta kun pöytäkirja on tarkastettu)

 

§66 Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

-Merkittiin tiedoksi ja päätettiin lähettää yhteiselle kirkkovaltuustolle.

§67 Vuoden 2022 talousarvion laatimisperusteet

-Hyväksyttiin ohjeet talousarvion 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022–2024 laatimista varten.

§68 Kiinteistö 564-430-35-41 Pappila, määräala, kiinteistön kaupan purkaminen

-Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se;

1. päättää purkaa 564-430-35-41 Pappilan määräalan kiinteistön kaupan;

2. päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtoineen maakaaren (540/1995) 2 luvun 5 §:n mukaisena sopimuksena kiinteistön kaupan purkamisesta;

3. myöntää kiinteistökaupan purkamiseksi ja kustannusten korvaamiseksi 285 425,00 euron (sis. alv) määrärahan ja

4. valtuuttaa yhtymäjohtajan sekä kiinteistöjohtajan viimeistelemään kyseisen sopimuksen kiinteistön kaupan purkamisesta ja allekirjoittamaan lopullisen sopimuksen.

§69 Haukiputaan seurakunnan toimitilat, tarveselvitys

-Yhteinen kirkkoneuvosto

1. hyväksyi Haukiputaan seurakunnan toimitilojen tarveselvityksen;

2. päätti, että Haukiputaan seurakunnan tilatarveasiaa valmistellaan työryhmän esittämän vaihtoehdon B mukaan;

3. päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se käy keskustelua esittelyn pohjalta ja merkitsee tiedoksi Haukiputaan seurakunnan toimitilojen tarveselvityksen.

§70 Käyttökorvaukset ja maksut sekä leirikeskushinnasto 1.1.2022 alkaen toistaiseksi

-Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti käyttökorvaukset, maksut ja hinnastot 1.1.2022 alkaen toistaiseksi.

§71 Viestintäjohtaja Sakari Korven irtisanoutuminen

-Merkittiin tiedoksi.

§72 Viestintäjohtajan tehtävien hoitaminen, Mäkitalo Virpi

-Yhteinen kirkkoneuvosto

1. päätti palkata Virpi Mäkitalon vs. viestintäjohtajan virkaan ajalle 1.6.2021 – 31.12.2021.

2. määritti Virpi Mäkitalon palkkauksen vaativuusryhmä 701 mukaisesti 4 419,75 euroa/kk.

§73 Oppilaitosteologin viransijaisuuden jatkaminen, Niskala Nuusa

-Yhteinen kirkkoneuvosto päätti jatkaa Nuusa Niskalan oppilaitosteologin viransijaisuutta, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut ajalle 27.7.–31.12.2021.

§74 Asianhallintasihteerin palkkauksen määrittäminen

-Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että asianhallintasihteeri Henriikka Porterin palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 403 mukaisesti, peruspalkka 2291,02 euroa/kk 1.5.2021 alkaen.

§75 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Oulun seurakuntayhtymässä

-Yhteinen kirkkoneuvosto

1. päätti, että Oulun seurakuntayhtymässä otetaan sidonnaisuuksien ilmoittaminen käyttöön ja ylläpidetään sidonnaisuusrekisteriä; ja

2. esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muutoksen esitetyn luonnoksen mukaisesti ja alisti ohjesäännön Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

§76 Sähköisen kokousmenettelyn määräykset Oulun seurakuntayhtymän toimielinten työjärjestyksiin sekä ohje- ja johtosääntöihin

-Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se

1. hyväksyy yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen, yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön ja johtokuntien johtosäännön muutokset luonnoksissa esitetyillä tavoilla; ja

2. alistaa ohjesäännön Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

§77 Vapautus luottamustoimesta, Kati Jurkko

-Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toteaa Kati Jurkon menettäneen vaalikelpoisuutensa ja vapauttaa hänet luottamustoimesta yhteisessä kirkkovaltuustossa.

§78 Aloite yhteiselle kirkkoneuvostolle

-Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi aloitteen tiedoksi, päätti tukea aloitetta ja lähettää sen kiinteistöpalvelujen valmisteltavaksi.

§79 Viranhaltijapäätökset

-Merkittiin tiedoksi.

§80 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 11.5.2021 päätösten täytäntöönpano

-Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin niiden täytäntöönpano.

§81 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 8.6.2021

-Merkittiin tiedoksi.

§82 Ilmoitusasiat

-Keskusteltiin viestintäohjelman päivittämisen tarpeesta.

28.5.2021 11.45