Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 28.1.

29.1.2021 08.43

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 28.1. klo 16.15 alkaen.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voi kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli vs. viestintäjohtaja Virpi Mäkitalo p. 040 546 2713.

Oulun yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet vuosina 2021–2023:

Varapuheenjohtaja Mikko Salmi, ESLI, varalla Satu Haapanen, ESLI

KATSE:

Pirjo Pyörälä, varajäsen Jaana Pulkkinen

Eeva-Maria Parkkinen, varajäsen Jorma Rasvala

Juha Hänninen, varajäsen Martti Turkka

Lyly Rajala, varajäsen Elli-Nora Vehmanen

 

Kristillisten perusarvojen puolesta:

Juhani Liukkonen, varajäsen Maija Päkkilä

Eero Hyytinen, varajäsen Päivi Tuomivaara

Lauri Koukkari, varajäsen Sami Myllymäki

Tiina Vilponen, varajäsen Sirpa Lukka

Kari Puroila, varajäsen Eino Lukka

Saara Pentikäinen, varajäsen Terttu Isokoski

 

Elävä seurakunta – lähellä ihmistä:

Mikko Raudaskoski, varajäsen Jarmo Komulainen

Irja Lahdensivu, varajäsen Toni Holappa

Rauno Hekkala, varajäsen Latekoe Lawson Hellu

Laura Ritola, varajäsen Tuula Okkonen

 

Toimivat seurakuntalaiset:

Eeva Pouke, varajäsen Anne Riikola

 

Yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpanosta on päättänyt Oulun yhteinen kirkkovaltuusto 19.1.2021.

 

Käsitellyt asiat (päätökset ovat virallisia vasta kun pöytäkirja on tarkastettu)

§ 2 Tuomiokapitulin ilmoitus yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajasta vuodelle 2021

-Merkittiin tiedoksi

 

§ 3 Sihteerin valitseminen yhteiselle kirkkoneuvostolle

-Valittiin sihteeriksi johdon sihteeri (Päivi Saari), varalla seurakuntayhtymän lakimies (Kristiina Harjuautti)

 

§ 4 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä kokouksessa läsnäolo-oikeutetut

-Merkittiin tiedoksi

 

§ 5 Yhteisen kirkkoneuvoston edustajan määrääminen yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen

-Valittiin Eero Hyytinen

 

§ 6 Yhteisen kirkkoneuvoston edustajien valinta johtokuntiin

-Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi vuosille 2021-2022 keskuudestaan yhden edustajan ja hänelle varahenkilön, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus arvioinnin ja hallinnon johtokunnan, hautaustoimen johtokunnan, kiinteistötoimen johtokunnan ja seurakuntatyön erityispalvelujen johtokunnan kokouksissa. Arvioinnin ja hallinnon johtokunnan edustajaksi valittiin Eero Hyytinen (varalle Lauri Koukkari) , hautaustoimen johtokunnan edustajaksi Lyly Rajala (varalle Juha Hänninen), kiinteistötoimen johtokunnan edustajaksi Mikko Raudaskoski (varalle Laura Ritola) ja seurakuntatyön erityispalvelujen johtokunnan edustajaksi Eeva Pouke (varalle Anne Riikola).

 

§ 7 Yhteisen kirkkoneuvoston edustajien valinta haastattelutyöryhmään 2021-2022

-Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi neljä edustajaansa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat rekrytointien haastattelutyöryhmään vuosille 2021-2022.

 

§ 8 Työnantajien edustajien valinta palkkatyöryhmään

-Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi palkkatyöryhmään vuosille 2021- 2022 yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan sekä palkka-asiamiehen (varahenkilönä HR-koordinaattori palkka-asiamiehen osalta) ja lisäksi viidennen edustajan, jonka yhteinen kirkkoneuvosto valitsi keskuudestaan. Valituksi tuli Eeva Pouke.

 

§ 9 Seurakuntayhtymän edustus yhtiöissä kaudella 2021-2022

-Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi vuosille 2021–2022 yhtiöiden edustajat

 

§ 10 Konserni- ja sijoitustyöryhmän asettaminen 2021–2022

1. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi konserni- ja sijoitustyöryhmän vuosille 2021-2022

2. Ryhmään nimettiin yhtymäjohtaja (kokoonkutsujana), yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Eero Hyytinen, Pirjo Pyörälä, Mikko Raudaskoski, Markus Siljander sekä talousjohtaja Arja Ahonen ja kiinteistöjohtaja Jaana Valjus.

3. Tarvittaessa konserni- ja sijoitustyöryhmä voi kutsua kuultaviksi eri alojen asiantuntijoita.

 

§ 11 Viestinnän asiantuntijaryhmän perustaminen

-Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi viestinnän asiantuntijaryhmän vuosille 2021-2022: viestintäjohtaja Sakari Korpi (koollekutsuja ja puheenjohtaja), erityisavustaja Harriet Urponen, viestintäjohtaja Mikko Salmi, toimittaja Minna Akimo, toimittaja Lyly Rajala, digitaalisten palveluiden kehityksen johtaja Taru Pulkkinen, eläkeläinen (toimittaja) Hannu Tarvas, sihteeri viestintäasiantuntija Virpi Mäkitalo. Tarvittaessa asiantuntijaryhmä voi käyttää eri alojen asiantuntijoita.

 

§ 12 Oulun seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen Rauhan Tervehdys –lehden julkaisuoikeuksien siirtoon liittyen

-Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi Oulun seurakuntayhtymän neuvottelijoiksi luottamushenkilöistä Eero Hyytisen (puheenjohtaja), Mikko Salmen, Pirjo Pyörälän ja Martti Hannulan sekä viranhaltijoista yhtymäjohtaja Pekka Asikaisen ja talousjohtaja Arja Ahosen Rauhan Tervehdys –lehden julkaisuoikeuksien siirtämiseksi Rauhan Tervehdys ry:ltä Oulun seurakuntayhtymälle 1.1.2022 alkaen.

 

§ 13 Varainhoitosopimus

-Esityksen mukaisesti päätettiin tehdä täyden valtakirjan korkovarainhoitosopimus CapMan Oy:n kanssa.

 

§ 14 Salassapidettävä (JulkL 621/1999 § 24)

 

§15 Palvelusihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikkana Oulun aluekeskusrekisteri

-Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän palvelusihteerin pysyväisluonteiseen työsuhteeseen Tommi Niemisen, sijoituspaikka Oulun aluekeskusrekisteri. Varalle valittiin Kaisa Kauppi.

 

§ 16 Palvelusihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikkana Oulun aluekeskusrekisteri

-Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän palvelusihteerin pysyväisluonteiseen työsuhteeseen Soili af Hällströmin, sijoituspaikka Oulun aluekeskusrekisteri. Varalle valittiin Kaisa Kauppi.

 

§ 17 Vastaanottosihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut

-Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän vastaanottosihteerin pysyväisluonteiseen työsuhteeseen Marjo Orasen, sijoituspaikka seurakuntatyön erityispalvelut.

 

§ 18 Asianhallintasihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen haettavaksi julistaminen, sijoituspaikkana yhtymäjohdon yksikkö

-Yhteinen kirkkoneuvosto julisti haettavaksi asianhallintasihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen, sijoituspaikkana yhtymäjohdon yksikkö.

 

§ 19 Seurakuntamestarin viran siirtäminen Tuiran seurakuntaan 1.3.2021 alkaen

-Yhteisen kirkkoneuvosto hyväksyi Oulun seurakuntayhtymän seurakuntamestarin viran (sijoituspaikkana Haukiputaan seurakunta (50%), Tuiran seurakunta (50%) sijoituspaikaksi Tuiran seurakunta 100% 1.3.2021 alkaen.

 

§ 20 Oulun seurakuntayhtymän ja tietosuojan sopimusseurakuntien tietotilinpäätös 2020

-Merkittiin tiedoksi

 

§ 21 Viranhaltijapäätökset

-Merkittiin tiedoksi

 

§ 22 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 19.1.2021 päätösten täytäntöönpano

-Merkittiin tiedoksi

 

§ 23 Ilmoitusasiat

-Merkittiin tiedoksi

 

§ 24 Kokouksen päätös

 

§ 25 Yhteisen kirkkoneuvoston edustajan nimeäminen ympäristötyöryhmään

-Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi edustajansa Irja Lahdensivun ympäristötyöryhmään vuosille 2021-2022.