Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 17.12.2020

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 17.12. klo 16.15 alkaen.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi p. 040 510 2836. 

Käsitellyt asiat (Päätökset ovat virallisia vasta kun pöytäkirja on tarkastettu)

 

§191  Salassapidettävä (JulkL 621/1999 § 6)

§192  Rauhan Tervehdys -seurakuntalehden tilaaminen Oulun seurakuntayhtymän seurakuntien kotitalouksiin sekä palvelutaloihin, kirjastoihin, sairaaloihin ja muihin vastaaviin paikkoihin vuodeksi 2021

Päätettiin, että Oulun seurakuntayhtymä tilaa vuonna 2021 Rauhan Tervehdys -lehden ns. osoitteettomana jakeluna Oulun seurakuntayhtymän alueen kotitalouksiin, palvelutaloihin, kirjastoihin, sairaaloihin ja muihin vastaaviin paikkoihin.

§193  Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin toimittaminen

Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin

§194  Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin toimittaminen

Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin

§195  Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimittaminen

Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin

§196  Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimittaminen

Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaalin

§197  Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin toimittaminen

Päätettiin esitettää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa 

  • yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vaalin vuosille 2021 - 2022; 
  • muiden yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosille 2021 - 2022. 
     

§198  Arvioinnin ja hallinnon johtokunnan asettaminen

Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se asettaa arvioinnin ja hallinnon johtokunnan vuosille 2021 – 2022. 

§199  Hautaustoimen johtokunnan asettaminen

Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se asettaa hautaustoimen johtokunnan vuosille 2021 – 2022. 

§200  Kiinteistötoimen johtokunnan asettaminen

Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se asettaa kiinteistötoimen johtokunnan vuosille 2021 – 2022. 

§201  Seurakuntatyön erityispalvelujen johtokunnan asettaminen

Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se asettaa seurakuntatyön erityispalvelujen johtokunnan vuosille 2021 – 2022.

§202  Talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohjeet

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen mukaisena. 

§203  Sijoituskatsaus

Merkittiin tiedoksi

§204  Asianhallintasihteeri Ritva Ahon irtisanoutuminen

Merkittiin tiedoksi

§205  Palvelusihteeri Hannu Luukisen irtisanoutuminen

Merkittiin tiedoksi

Päätettiin julistaa pysyväisluonteisen palvelusihteeri työsuhteen haettavaksi keväällä 2021. 

§206   Seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtavien viranhaltijoiden ja yhtymäjohtajan välittömien alaisten suorituslisään liittyvä palkkaus

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtavien viranhaltijoiden ja johdon yksikön työntekijöiden suorituslisä määräytyy kokouksessa esitetyn liitteen mukaan. 

§207  Ylimmän johdon palkantarkistus 1.5.2021 alkaen

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Oulun seurakuntayhtymän ylimmän johdon palkantarkistus 1.5.2021 tehdään 1,6 %:n yleiskorotuksella kaikkien sen piiriin kuuluvien viranhaltijoiden osalta. 

§208  Viranhaltijapäätökset

Merkittiin tiedoksi

§209  Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 8.12.2020 päätösten täytäntöönpano

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi päätökset tiedoksi ja hyväksyy niiden täytäntöönpanon. 

§210  Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 19.1.2021

Merkittiin tiedoksi.

§211 Ilmoitusasiat

§212  Kokouksen päätös

18.12.2020 14.04