Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta 11.6.

Oulun yhteisen kirkkovaltuuston kokous oli tiistaina 11.6.2019

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous oli tiistaina 11.6. klo 18.00 alkaen. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko.
 
Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. 
 
Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi, p. 040 510 2836, sakari.korpi@evl.fi
 
 
Päätökset kirkkovaltuuston kokouksessa 11.6.2019 klo 18.00


§  41   Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksyminen

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi liitteenä olevan Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön.


§  42  Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtosäännön hyväksyminen

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi liitteenä olevan Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän palveluyksiköiden ohjesäännön.


§  43  Taloussäännön hyväksyminen

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi liitteenä olevan Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän taloussäännön.


§  44  Seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 

Yhteinen kirkkovaltuusto
 

-vahvisti Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen. Tilinpäätös osoittaa alijäämää 52 916,77 euroa.

 

-päätti, että tilikauden alijäämä jätetään tilikauden yli-/alijäämätilille.

 

-vahvisti Oulun, Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon hautainhoitorahastojen vuoden 2018 tilinpäätökset. Oulun hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa alijäämää 159 910,74 euroa, Haukiputaan hautainhoitorahaston tilinpäätös alijäämää 6 215,10 euroa, Kiimingin hautainhoitorahaston tilinpäätös ylijäämää 3 182,94 euroa ja Oulunsalon hautainhoitorahaston tilinpäätös ylijäämää 368,47 euroa.

 

-päätti, että hautainhoitorahastojen tilikauden yli-/alijäämät jätetään tilikauden yli-/alijäämätilille.

 
§  45  Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus


- yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

 
§  46  Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätös vuodelta 2018


- yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2018 tiedoksi


§  47  Vastuuvapaudesta päättäminen seurakuntayhtymän tilivelvollisille


- yhteinen kirkkovaltuusto myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden

 
§  48  Merenranta leirikeskus, uudisrakennus, toteutussuunnitelmat


Yhteinen kirkkovaltuusto
 
• hyväksyi kustannusindeksillä tarkistetun Merenranta leirikeskuksen kustannusarvion 3.035.000 euroa (sis. alv 24 %) ja


• myönsi hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 3.035.000 euroa (sis. alv 24 %), joka korvaa 12.6.2018 myönnetyn määrärahan.


§  49  Hiukkavaaran toimitilat, kalusteiden määräraha


Yhteinen kirkkovaltuusto.myönsi hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 39.000 euroa (sis. alv 24 %).

 
§  50  Ilmoitusasiat
 
§  51  Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä valitusosoituksen antaminen

12.6.2019 07.54