Uutislistaukseen

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän ja Oulun maistraatin yhteistyö on luottamuksellista ja säädeltyä

 

Viime päivinä on julkisuudessa käsitelty Oulun maistraatin ja Oulun seurakuntayhtymän alaisuudessa toimivan aluekeskusrekisterin välistä tietojen päivittämistä koskien samaa sukupuolta olevien vihkimistä. Tässä alla Oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan, kirkkoherra Niilo Pesosen kommentit asiasta:


"Henkilötietojen käsittely on erittäin luottamuksellista ja säädeltyä. Kirkossa noudatetaan hyvin tarkasti tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä ja kunnioitetaan yksityisyyden suojaa." 


”Nyt esiin nostettu asia on selvitetty jo vuosi sitten, ja silloin todettiin, että vihkimistä koskevien tietojen luovuttaminen maistraatista seurakunnalle perustuu kirkon jäsentietojärjestelmän pitämiseen ajan tasalla. Seurakunta pyytää tiedot aina tapauskohtaisesti. Tietojen päivittäminen koskee vihkimisen ohella myös kasteita, nimenmuutoksia jne. Tässä ei ole kyse pappien toiminnan valvomisesta, vaan kirkon jäsentietojärjestelmän päivittämisestä ja sitä koskevien tietojen tarkistamisesta."


”Asian taustalla on herkkä ja kirkkoakin jakava kysymys samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä. Asia koskettaa henkilökohtaisesti useita ihmisiä. Toisen kunnioittaminen ja rakentava keskustelu on tarpeen.”

 

(Tiedote 7.12.2018)

7.12.2018 12.47