Uutislistaukseen

Ilmoittautuminen seurakuntavaalien kotiäänestykseen 2.11.2018 ennen klo 16

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan (kotiäänestys) siinä seurakunnassa, jonka äänioikeutettujen luetteloon hänet on merkitty.
Kirkko kuuntelee kaikkia mutta vain toimimalla voit vaikuttaa sen tulevaisuuteen. Muista äänestää seurakunt...

Kirkko kuuntelee kaikkia mutta vain toimimalla voit vaikuttaa sen tulevaisuuteen. Muista äänestää seurakuntavaaleissa!

 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos hänet on merkitty kyseisen seurakunnan äänioikeutettujen luetteloon.

Äänioikeutetun ei tarvitse esittää esimerkiksi lääkärintodistusta tai muuta tarkempaa selvitystä kotiäänestyksen edellytyksien täyttymisestä. Henkilön itsensä tai hänen läheisensä arvio tilanteesta on riittävä.

Kotiäänestys voidaan lähtökohtaisesti toimittaa, vaikka seurakunnan äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi merkitty äänestäjä asuisi esimerkiksi naapuriseurakunnan alueella sijaitsevassa hoitolaitoksessa.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään ennakkoäänestyksen alkamista edeltävänä perjantaina eli 2.11.2018 ennen kello 16. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan sen seurakunnan kirkkoherranvirastoon tai seurakuntatoimistoon, jonka äänioikeutettujen luetteloon henkilö on merkitty äänioikeutetuksi. Ilmoittautuminen tulee tehdä kirjallisesti tai puhelimitse. Ilmoitus voidaan tehdä myös sähköpostin välityksellä. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jota on pidettävä saatavilla kirkkoherranvirastossa tai seurakuntatoimistossa.

Löydät lomakkeen myös täältä(pdf).

Lisätietoja kotiäänestyksestä saat seurakuntasi kirkkoherranvirastosta. Jos et tiedä, mihin seurakuntaan kuulut, voit selvittää sen täältä.

Oulun seurakuntien kirkkoherranvirastot ja yhteystiedot >>

 

(Tiedote 31.10.2018)

31.10.2018 13.18