Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokouksista 2.10.

Oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokoukset olivat peräkkäin 2.10.2018 alkaen klo 18. Kokouksessa oli tiedottajana viestintäjohtaja Sakari Korpi, puh. 040 510 2836. Kokousten asialistat ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät kotisivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko.

 

nuija_päätöksenteko_kokous_2_M.jpg


Yhteinen kirkkovaltuusto 2.10.2018


§ 1 Kokouksen osallistujat ja järjestäytymisasiat

§ 2 Oulun seurakuntayhtymän johtamisjärjestelmän kehittäminen (6 liitettä)

Yhteisen kirkkoneuvoston tekemä päätösesitys on kokonaisuudessaan luettavissa esityslistasta.

Esityslistassa ja liitteissä ollut kokonaisuus hyväksyttiin muutamin muutoksin. Koko päätös on luettavissa pöytäkirjasta, joka julkaistaan myöhemmin. Asiasta on mahdollista kysyä lisää yhteisen kirkkoneuvoston  puheenjohtaja Niilo Pesoselta.

§ 3 Tuula Tervosen vapauttaminen luottamustoimesta

Päätettiin vapauttaa Tuula Tervosen luottamustoimesta yhteisessä kirkkovaltuustossa 28.6.2018 alkaen ja todettiin Suvi Helasen tulevan Tuula Tervosen tilalle yhteiseen kirkkovaltuuston jäseneksi 28.6.2018 alkaen.

§ 4 Saija Niemelä-Pentin vapauttaminen luottamustoimesta

Päätettiin vapauttaa Saija Niemelä-Pentin luottamustoimesta Arvioinnin ja hallinnon johtokunnassa 30.7.2018 alkaen. Hänen tilalleen johtokuntaan uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Suvi Helanen sekä hänen  henkilökohtaiseksi varasjäseneksi Seija Torvela.          

§ 5 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2019

Tuloveroprosentiksi vahvistettiin 1,30 prosenttia vuodelle 2019.

§ 6 Vastaus valtuustoaloitteeseen 13.6.2017 Oulun hautausmaan vanhan osan käytöstä (1 liite)

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi vastauksen.

§ 8 Yhtymäjohtajan viran haettavaksi julistaminen

Valmisteluryhmään nimettiin yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, henkilöstöpäällikkö, siht. yhtymäjohtajan viran rekrytoinnin valmisteluun ja julisti viran haetettavaksi.

 

Yhteinen kirkkoneuvosto 2.10.2018
 

 § 1 Kokoukseen osallistujat ja järjestäytymisasiat


 § 2 Yhtymäjohtajan tehtävänkuvaus (liite)

- uusi versio jaettiin kokouksessa, internetissä olevan esityslistan liitteenä ollut tehtävänkuvaus ei ole siis ajan tasalla.

Tehtävänkuva hyväksyttiin.

§ 3 Ilmoitusasiat sekä muut mahdolliset asiat

§ 4 Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen

 

(Tiedote 2.10.2018, julkaistu verkossa 3.10.2018)

3.10.2018 13.30