Kokouspostia yhteisen kirkoneuvoston kokouksesta 23.8.2018

23.8.2018 20.00

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli tänään torstaina 23.8. klo 16.15 alkaen.

Tiedote 23.8.2018

Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokous torstaina 23.8.2018

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko.

Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä.

Tiedottajana kokouksessa oli viestintäpäällikkö Rebekka Naatus p. 050 430 4828

Esityslista ja tehdyt päätökset yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa

1 § Kokoukseen osallistujat ja järjestäytymisasiat

2 § Työterveyshuoltopalvelujen hankinta 1.3.2019 alkaen
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että voimassa olevaa työterveyspalvelusopimusta jatketaan yhdellä vuodella 1.3.2019 – 28.2.2020 sekä kahden vuoden optiokaudella 1.3.2020 – 28.2.2022.

3 § Talouskatsaus 1.1. - 30.6.2018
Päätös: Talouskatsaus merkittiin tiedoksi.

4 § Kirkkoherra Satu Saarisen palkan määrittäminen
Päätös: Kirkkoherra Satu Saarisen palkkaus määräytyy K-hinnoitteluryhmän K40 mukaisesti, kokonaispalkka 5724,21 euroa/kk 1.9.2018 alkaen. Lisäksi huomioidaan takautuva korjaus 29.1.2017 alkaen.

5 § Palvelusihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikkana henkilöstöpalvelut
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee seurakuntayhtymän palvelusihteerin pysyväisluonteiseen työsuhteeseen Reetta Annalan haastattelumuistiossa ilmenevin perusteluin, sijoituspaikka henkilöstöpalvelut. Työsuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

6 § Palvelusihteeri Seija Suomelan työsuhteen jatkaminen ajalle 1.10.2018 - 28.2.2019
Päätös: Palvelusihteeri Seija Suomelan palvelusuhdetta jatketaan ajalle 1.10.2018 –28.2.2019 tai kunnes aluekeskusrekisterin palvelusihteerin toimi on täytetty vakinaisesti.


7 § Saija Niemelä-Pentin vapauttaminen luottamustoimesta
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1. vapauttaa Saija Niemelä-Pentin luottamustoimesta Arvioinnin ja hallinnon johtokunnassa 30.7.2018 alkaen,
2. valitsee Seija Niemelä-Pentin tilalle uuden varsinaisen jäsenen Arvioinnin ja hallinnon johtokuntaan 30.7.2018 ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.


8 § Tuula Tervosen vapauttaminen luottamustoimesta
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1. vapauttaa Tuula Tervosen luottamustoimesta yhteisessä kirkkovaltuustossa 28.6.2018 alkaen, ja
2. toteaa Suvi Helasen tulevan Tuula Tervosen tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi 28.6.2018 alkaen
 

9 § Tilauskuljetusten hankintasopimuksen purkaminen
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti purkaa Oulun seurakuntayhtymän ja V. Alamäki Oy:n välisen tilauskuljetusten hankintasopimuksen leirikeskusten kuljetusten osalta päättymään välittömästi päätöksen tiedoksisaannista.
 

10 § Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän vapaa-ajanyhdistys Kirvan toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 - 2018 sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 - 2019 (5 liitettä)
Päätös: Merkittiin saaduksi.


11 § Haukipudas-seuran anomus vapautukseksi maanvuokrasta (1 liite)

Päätös: Haukipudas-seuralle ei myönnetä maksuvapautusta maanvuokrasta tasavertaisen kohtelun vuoksi.


12 § Oulun ev.-lut seurakuntayhtymän piispantarkastus (1 liite)
Päätös: Merkittiin tiedoksi piispantarkastuksen pöytäkirja Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän osalta.


13 § Viranhaltijapäätökset (6 liitettä)
Päätös: Merkittiin tiedoksi.


14 § Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 12.6.2018 päätösten täytäntöönpano (1 liite)
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi päätökset tiedoksi ja hyväksyi niiden täytäntöönpanon.


15 § Ilmoitusasiat sekä muut mahdolliset asiat
 

16 § Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen


17 § Salainen asia


18 § Salainen asia


19 § Oppilaitosteologin viran täyttäminen 1.11.2018
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän vakituiseen oppilaitosteologin virkaan haastattelumuistiossa ilmenevin perustein Jenni Siljanderin, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut. Varalle valittiin Nuusa Parkkinen. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.


20 § Sairaalasielunhoitajan viran täyttäminen 1.11.2018
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee seurakuntayhtymän vakituiseen sairaalasielunhoitajan virkaan haastattelumuistiossa ilmenevin perustein Juha Tahkokorven, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut.
Kuuden kuukauden koeajasta äänestettiin. Äänestyksen voitti esittelijän kokoukseen tuoma esitys, jonka mukaan virassa ei noudateta koeaikaa.

« Uutislistaukseen